• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" trình bày các nội dung: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn mở, khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p phqt 28/02/2020 133 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p phqt 28/02/2020 127 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p phqt 28/02/2020 138 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p phqt 28/02/2020 134 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu máy tính, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p phqt 28/02/2020 126 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và Ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p phqt 28/02/2020 131 1

 • Bài giảng Javascript 1 - TS. Trương Diệu Linh

  Bài giảng Javascript 1 - TS. Trương Diệu Linh

  Bài giảng Javascript 1 do TS. Trương Diệu Linh biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu Javascript, cách đưa Javascript vào trong HTML, kiểu dữ liệu trong Javascript, biến trong Javascript, các từ khoá của Javascript.

   18 p phqt 28/02/2020 116 1

 • Bài giảng Javascript 3 - TS. Trương Diệu Linh

  Bài giảng Javascript 3 - TS. Trương Diệu Linh

  Bài giảng Javascript 3 của TS. Trương Diệu Linh sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các đối tượng trong Javascript như String, Date, Math. Đặc biệt, những bài tập được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

   21 p phqt 28/02/2020 121 1

 • Bài giảng Javascript 2 - TS. Trương Diệu Linh

  Bài giảng Javascript 2 - TS. Trương Diệu Linh

  Dưới đây là bài giảng Javascript 2 do TS. Trương Diệu Linh biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các toán tử trong Javascript như các phép toán số học, các phép gán, các phép toán so sánh, các phép toán logic, phép ghép xâu kí tự, phép toán điều kiện.

   28 p phqt 28/02/2020 134 1

 • Bài giảng Lập trình IPC và thread - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng Lập trình IPC và thread - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng Lập trình IPC và thread bao gồm những nội dung về lập trình trên Linux, giới thiệu về IPC, giao tiếp thông qua PIPE, tác vụ trên pipe, hai loại pipe, dùng pipe để tái định hướng, lập trình thread, lập trình POSIX pthread, giải quyết tranh chấp trên POSIX thread.

   60 p phqt 28/02/2020 151 1

 • Bài giảng Lập trình IPC - ĐH Bách Khoa TP.HCM

  Bài giảng Lập trình IPC - ĐH Bách Khoa TP.HCM

  Bài giảng Lập trình IPC bao gồm những nội dung về lập trình trên Linux; một số signals thường gặp, các nguồn tạo signal, lập trình với signal, shared memory, thao tác với shared memory, gắn shared memory, gỡ shared memory,... Mời các bạn tham khảo.

   23 p phqt 28/02/2020 124 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Lê Hữu Hùng

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Lê Hữu Hùng

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 "Microsoft word" cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Môi trường làm việc, các thao tác cơ bản, soạn thảo văn bản, các thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản, định dạng văn bản, chèn đối tượng vào văn bản,...

   61 p phqt 25/12/2019 139 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số