• Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ an ninh khách sạn: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ an ninh khách sạn: Phần 1

  Ebook "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ an ninh khách sạn: Phần 1" sau đây giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ an ninh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ an ninh khách sạn: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ an ninh khách sạn: Phần 2

  Ebook "Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ an ninh khách sạn: Phần 2" sau đây trình bày về: tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ an ninh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cần thiết.

   120 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 3: Chất lượng dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa chất lượng dịch vụ, các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, phương pháp thu thập thông tin để đánh giá chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 2: Định vị dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và thực hiện khác biệt dịch vụ; mối quan hệ giữa định vị - dịch vụ - cấu trúc; quá trình xác định vị trí dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 5 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 5 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 5: Marketing hỗn hợp dịch vụ - Định giá dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về giá trong dịch vụ, các phương pháp định giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p phqt 30/08/2017 2 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 1 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 1 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về DV và marketing DV" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dịch vụ, phân loại dịch vụ, nhận thức về Marketing dịch vụ, bản chất hoạt động Marketing dịch vụ, thị trường hoạt động của Marketing dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 4: Marketing hỗn hợp dịch vụ - Sản phẩm dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất sản phẩm dịch vụ, các chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 6: Phân phối dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát phân phối dịch vụ, kênh phân phối dịch vụ, đặc điểm của các kênh phân phối dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 7: Con người trong cung ứng dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của yếu tố con người trong KD DV, vai trò của nhân viên trong marketing DV trong KD DV, các nhân tố liên quan đến nhân viên dịch vụ, chiến lược nhân sự trong marketing DV,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 8: Tiến trình dịch vụ & minh chứng hữu hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Minh chứng hữu hình (Khái niệm, tầm quan trọng của minh chứng hữu hình trong KD DV, các thành phần của minh chứng hữu hình, các loại minh chứng hữu hình), tiến trình DV. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 9: Chiêu thị trong dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan chiêu thị, những nguyên tắc chủ đạo cho chiêu thị dịch vụ, tam giác marketing dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Ebook Tuyến điểm du lịch Việt Nam: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

  Ebook Tuyến điểm du lịch Việt Nam: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

  Phần 1 cuốn sách "Tuyến điểm du lịch Việt Nam" của tác giả Bùi Thị Hải Yến gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu, trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; một số tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc bộ.

   254 p phqt 23/04/2017 372 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số