• Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Quản lý lao động và cơ sở vật chất tại bộ phận buồng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Xác định nhu cầu lao động, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận buồng, quản lý hàng đặt buồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị buồng khách sạn. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về hoạt động của bộ phận buồng; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận buồng; khái niệm, nội dung quản trị buồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Quản trị nghiệp vụ phục vụ buồng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Kỹ thuật làm vệ sinh, quản trị và vận hành khu vực vệ sinh buồng, quản trị và vận hành khu vực vệ sinh công cộng, an toàn và an ninh trong khách sạn, kiểm soát quy trình kết thúc ca làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị nghiệp vụ giặt là, chăm sóc hoa và cây cảnh. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quản trị và vận hành khu vực đồng phục và đồ vải, quản trị và vận hành khu vực giặt là, quản trị và vận hành khu vực hoa và cây cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Chương 2 Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về tài nguyên du lịch tự nhiên, các loại tài nguyên du lịch tự nhiên,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p phqt 27/12/2017 6 0

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Chương 1: Khái quát về Tài nguyên du lịch giới thiệu đến người học các khái niệm, phân loại tài nguyên du lịch, đặc điểm của tài nguyên du lịch, vai trò của tài nguyên du lịch,... Tham khảo bài giảng giúp các bạn sinh viên chuyên ngành du lịch có thêm kiến thức hỗ trợ tốt cho môn học của mình.

   39 p phqt 27/12/2017 6 0

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Chương 3 Tài nguyên du lịch nhân văn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về tài nguyên du lịch nhân văn, các loại tài nguyên du lịch nhân văn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Chương 4: Khai thác tài nguyên du lịch các vùng du lịch Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phân vùng du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của các vùng du lịch Việt Nam, khai thác tài nguyên du lịch các vùng du lịch Việt Nam,...

   54 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Chương 5: Bảo vệ tài nguyên du lịch gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và ý nghĩa của bảo vệ tài nguyên du lịch, các giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch,...

   9 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch Chương 1 gồm các nội dung chính như: Khái luận cơ bản về văn hóa du lịch, nội dung của văn hóa du lịch, những đặc trung của văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch,...

   51 p phqt 27/12/2017 5 0

 • Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 2 Văn hóa chủ thể du lịch gồm các nội dung chính được trình như sau: Khái niệm và phân loại chủ thể du lịch, những biểu hiện văn hóa chủ yếu của chủ yếu thể du lịch, văn hóa của các thị trường khách du lịch

   45 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Văn hóa du lịch: Chương 3 Nội dung và giá trị văn hóa của khách thể du lịch gồm các nội chính như: Khái niệm và đặc điểm của khách thể du lịch, ý nghĩa và vai trò của khách thể du lịch, phân loại khách thể du lịch,...

   19 p phqt 27/12/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số