Bộ sư tập tài liệu Quản trị kinh doanh

Bộ sư tập tài liệu Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học một số tài liệu, sách, giáo trình hay về lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, quản trị nguồn nhân lực,... Đây là những tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên, cán bộ giảng viên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.