• Giáo trình Kinh tế vi mô - TS. Lê Bảo Lâm

  Giáo trình Kinh tế vi mô - TS. Lê Bảo Lâm

  Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, giáo trình "Kinh tế vi mô" trình bày về những vấn đề cơ bản về kinh tế học, cầu, cung và giá thị trường, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh hoàn toàn,... Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   144 p phqt 28/12/2017 7 0

 • Giáo trình Thống kê kinh doanh (Dành cho các ngành: Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thống kê kinh doanh (Dành cho các ngành: Trình độ cao đẳng)

  Nội dung giáo trình trình bày những vấn đề chung về thống kê học, một số chỉ tiêu tổng hợp thống kê, dãy số thời gian, chỉ số thống kê, thống kê kết quả sản xuất và giá thành sản phẩm, thống kê lưu chuyên hàng hóa, thống kê lao động và tiền lương.

   194 p phqt 28/12/2017 9 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Nội dung Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 Chiến lược maketing cạnh tranh là: Phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định vị thế cạnh tranh, phân tích các chiến lược cạnh tranh,...

   34 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 Quản trị chiến lược phân phối là: Làm rõ bản chất và phân loại kênh phân phối, phân tích tổ chức và hoạt động kênh phân phối, phân tích các quyết định thiết kế kênh phân phối, phân tích các quyết định quản trị kênh phân phối,...

   62 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 Quản trị chiến lược sản phẩm là: Làm rõ đặc tính của sản phẩm và phân loại sản phẩm, phân tích các quyết định sản phẩm và quyết định chiến lược nhãn hiệu, mô tả và phân tích các chiến lược quản trị chu kì sống của sản phẩm.

   71 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu chương 1 là: Một số khái niệm cơ bản của marketing, quản trị marketing: định nghĩa, triết lý, các mục tiêu của hệ thống và công việc của người quản trị marketing, tiến trình quản trị marketing.

   34 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 Nghiên cứu và phân tích các cơ hội thị trường là: Tìm hiểu các hệ thống thông tin Marketing và hệ thống nghiên cứu Marketing, hiểu rõ hành vi người tiêu dùng, phân tích đo lường và dự báo nhu cầu thị trường

   54 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 Quản trị chiến lược giá là Khái niệm và vai trò của chiến lược giá trong hoạt động kinh doanh, làm rõ các bước trong quy trình định giá, phân tích các chiến lược giá.

   66 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 Hoạch định chiến lược marketing là: Khái niệm về chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị quá trình Marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 Quản trị chiến lược chiêu thị là: Làm rõ vai trò của truyền thông Marketing, nghiên cứu mô hình truyền thông hiệu quả, phân tích các bước để phát triển truyền thông hữu hiệu.

   93 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm tra chương trình marketing là: Cung cấp thông tin về việc tổ chức và thực hiện các chương trình Marketing, giới thiệu và phân tích việc kiểm tra chương trình Marketing,...

   86 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Mục tiêu chính của Bài giảng Phát triển sản phẩm mới: Chương 3 Phát triển ý tưởng sản phẩm mới là: Mô tả được các yếu tố của một khái niệm sản phẩm mới, hiểu được các phương pháp phát triển ý tưởng sản phẩm mới, nắm được cách tổ chức phát triển khái niệm sản phẩm mới.

   14 p phqt 30/11/2017 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số