• Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Văn Thụy

  Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng hoạch định của quản trị. Chương này sẽ tập trung làm rõ vấn đề là tại sao các nhà quản trị phải tiến hành công việc hoạch định cho doanh nghiệp. Để biết thêm về vấn đề đã nêu trên, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Nguyễn Văn Thụy

  Môi trường là tất cả những gì bên ngoài tổ chức nhưng có khả năng ảnh hưởng mạnh đến tổ chức mà không có một liên quan rõ rệt. Trong bài giảng Quản trị học chương 3 này, người học sẽ tìm hiểu về môi trường quản trị của doanh nghiệp ở các khía cạnh như: Môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, môi trường nội bộ dn, môi trường chính...

   21 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Bài tập tình huống - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Bài tập tình huống - Nguyễn Văn Thụy

  Trong bài này đưa ra 10 bài tập tình huống liên quan đến hoạt động động quản trị, các bài tập tình huống này tạo điều kiện cho các sinh viên kinh tế thực hành xử lý tình huống, áp dụng lý thuyết vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Nguyễn Văn Thụy

  Chương 7 của bài giảng Quản trị học sẽ bàn về chức năng kiểm soát của quản trị. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu xem kiểm soát là gì, các loại hình kiểm soát và tiến trình kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Nguyễn Văn Thụy

  Chương 1 của bài giảng Quản trị học trình bày các nội dung tổng quan về quản trị như: Khái niệm, đặc trưng của quản trị; các chức năng chính của quản trị; nhà quản trị và người thừa hành; nhiệm vụ của nhà quản trị; các kỹ năng quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dun chi tiết.

   20 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Nguyễn Văn Thụy

  Chương 2 của bài giảng Quản trị học giới thiệu tổng quan về các học thuyết quản trị. Trong chương này trình bày một số học thuyết về quản trị như: Học thuyết quản trị phương Tây (Học thuyết quản trị cổ điển, học thuyết quản trị hành vi, học thuyết quản trị định lượng), học thuyết quản trị phương Đông, học thuyết quản trị hiện...

   14 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Nguyễn Văn Thụy

  Chương 6 đề cập tới chức năng điều khiển trong quản trị. Điều khiển là chức năng liên quan đến quá trình tuyển dụng và đào tạo, lãnh đạo và động viên nhân viên nhằm hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp với hiệu quả cao nhất. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu một số chức năng đã nêu trên, mời các bạn cùng tham...

   21 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Văn Thụy

  Tại sao nói tổ chức là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công trong quản trị? Trong chương 5 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng tổ chức của quản trị thông qua một số nội dung cơ bản như: Cơ cấu tổ chức, các loại cơ cấu tổ chức cơ bản, cơ cấu chức năng, các nguyên tắc cơ bản của cơ cấu tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Trần Anh Nhật

  Bài giảng Quản trị nhân sự - Trần Anh Nhật

  Bài giảng Quản trị nhân sự do Trần Anh Nhật biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự; xác định nhu cầu và lập kế hoạch nhân sự; phân tích công việc và xây dựng bản mô tả CV; đào tạo và phát triển; tạo động lực; đánh giá thực hiện công việc; qui luật dùng người.

   172 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất - TS. Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất - TS. Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất là tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung chuyên đề được thể hiện trong 5 chương: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp, dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp, định vị doanh nghiệp và bố trí...

   91 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 1: Tổng quan về môn học

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 1: Tổng quan về môn học

  Môn học Thiết kế hệ thống sản xuất có đối tượng quan tâm là những công ty sản xuất công nghiệp, trong đó có cả những công ty xử lý công nghiệp như hóa chất, nhựa, dầu khí, v.v… Chương này sẽ giới thiệu đến người đọc năm chức năng cơ bản của mọi dạng hệ thống sản xuất, đó là: gia công xử lý, lắp ráp, dự trữ nguyên vật liệu,...

   16 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 2: Các phương pháp gia công cơ khí

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 2: Các phương pháp gia công cơ khí

  Trong chương này, nhiều phương pháp sản xuất khác nhau sẽ được giới thiệu, mục đích ở đây là giúp người học làm quen với những phương pháp gia công và điều kiện áp dụng của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p phqt 30/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số