• Ebook Học làm SEO trong 3 ngày

  Ebook Học làm SEO trong 3 ngày

  Cuốn sách "Học làm SEO trong 3 ngày" là một trong những cuốn sách được phát hành miễn phí đầu tiên nói về việc hướng dẫn làm seo cơ bản như: Giới thiệu Marketing và SEO hiện nay, thuật ngữ và hướng dẫn Onpage, hướng dẫn Offpage,... Hy vọng nội dung cuốn sách phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   64 p phqt 15/07/2018 27 0

 • Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các chương: CEO, chủ tịch HĐQT, HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, CEO, HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, ban kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p phqt 27/05/2018 23 0

 • Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các chương: Một số vấn đề về quản trị công ty cổ phần, quản trị công ty ở một số loại hình doanh nghiệp đặc thù, CEO, HĐQT và vai trò dẫn dắt sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   35 p phqt 27/05/2018 28 1

 • Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Man thiên quá hải, vây ngụy cứu triệu, tá đao sát nhân, dĩ dật đãi lao, sãn hỏa đả kiếp, giương đông kích tây, vô trung sinh hữu. ám độ trần thương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   148 p phqt 27/05/2018 22 1

 • Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Mưu lược trong kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Tam thập lục kế trong kinh doanh, vị vũ trừu mâu, công tâm vi thượng, tiên thanh đoạn nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   109 p phqt 27/05/2018 19 1

 • Giáo trình Ứng dụng GIS cho ngành Tài nguyên Môi trường

  Giáo trình Ứng dụng GIS cho ngành Tài nguyên Môi trường

  Nội dung của tập giáo trình trình bày tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở địa lý học, các thành phần của hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong GIS, các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý GIS và tổ chức cơ sở dữ liệu trong GIS, hệ thống định vị toàn cầu, xử lý thông tin bản đồ trong GIS, các ứng dụng của hệ...

   122 p phqt 28/04/2018 22 2

 • Giáo trình Tài nguyên

  Giáo trình Tài nguyên

  Giáo trình Tài nguyên trình bày tài nguyên biển và đại dương, tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   200 p phqt 28/04/2018 40 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 4

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 4

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế hoạch sản xuất", cụ thể như: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất.

   20 p phqt 28/04/2018 20 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 Kế hoạch nhân sự. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự.

   14 p phqt 28/04/2018 23 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3 trình bày về "Kế hoạch marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p phqt 28/04/2018 33 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập Kế hoạch kinh doanh, quá trình lập một bản Kế hoạch kinh doanh, tổ chức và triển khai việc lập Kế hoạch kinh doanh.

   17 p phqt 28/04/2018 31 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 2

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 2

  Chương 2 "Nội dung một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và đầu tư, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính, phân tích rủi ro.

   28 p phqt 28/04/2018 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số