• Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

  Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

  Nội dung của tài liệu này nêu rõ tầm quan trọng của các bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn và bản tiêu chuẩn công việc, giúp bạn đọc hiểu rõ được quá trình biên soạn những tài liệu quan trọng này, đồng thời hướng dẫn người đọc viết bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn và tiêu chuẩn kết quả công việc cho bất kỳ vị...

   107 p phqt 29/02/2020 302 1

 • Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

  Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

  Ebook Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực. Trên thị trường ngày này, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tới các phương thức marketing và bán hàng tốt cũng như các quy trình nội...

   125 p phqt 29/02/2020 253 1

 • Ebook Phân tích công việc

  Ebook Phân tích công việc

  Ebook Phân tích công việc là bước đầu tiên trong việc cung cấp thông tin dùng cho việc tuyển lựa, đào tạo và đánh giá kết quả làm việc và xác định mức lương. Tài liệu này sẽ thảo luận về các lợi ích và quy trình thực hiện phân tích công việc.

   157 p phqt 29/02/2020 259 1

 • Bài giảng Quản trị MBA: Chương 2 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Quản trị MBA: Chương 2 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 2: Quy trình kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, ảnh hưởng của các hoạt động cơ bản của DN đến quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p phqt 28/02/2020 151 1

 • Bài giảng Quản trị MBA: Chương 5 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Quản trị MBA: Chương 5 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, giải thích quy trình lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

   22 p phqt 28/02/2020 116 1

 • Bài giảng Quản trị MBA: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Quản trị MBA: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 3: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Báo cáo kết quả HĐKD, bảng cân đối kế toán, các giả định và nguyên tắc chi phối đến việc lập và trình bày BCTC, các hạn chế của báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p phqt 28/02/2020 134 1

 • Bài giảng Quản trị MBA: Chương 4 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Quản trị MBA: Chương 4 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 4: Phân loại chi phí và phân tích mô hình CVP" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về chi phí, cách ứng xử của chi phí theo mức độ hoạt động, phân tích quan hệ CVP, các hạn chế của phân tích quan hệ CVP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p phqt 28/02/2020 138 1

 • Bài giảng Quản trị MBA: Chương 1 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Quản trị MBA: Chương 1 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 1: Kế toán, ngôn ngữ của kinh doanh và cơ sở ra quyết định quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kế toán, kế toán tài chính – Ngôn ngữ kinh doanh, kế toán quản trị - Cơ sở cho việc ra quyết định quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p phqt 28/02/2020 124 1

 • Ebook Tổ chức khai thác hàng không

  Ebook Tổ chức khai thác hàng không

  Ebook Tổ chức khai thác hàng không cung cấp cho các bạn những kiến thức về chính Tài liệu giá; tối ưu hóa chính Tài liệu giá; chính Tài liệu giá phân biệt; quản trị doanh thu; phân khúc khách hàng; tối ưu hóa số chỗ mở bán; quản trị doanh thu mô hình đường bay mạng;... Mời các bạn tham khảo.

   235 p phqt 01/02/2020 129 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 được trình bày như sau Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu, đánh giá tính hấp dẫn của thị trường một quốc gia, các yếu tố thúc đẩy DN toàn cầu hóa, các yếu tố cản trở DN toàn cầu hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p phqt 01/02/2020 130 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 3 Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Chuỗi giá trị, lợi thế cạnh tranh toàn cầu,...

   6 p phqt 01/02/2020 288 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 4 Các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các loại hình chiến lược từ khung tích nhập toàn cầu - thích ứng địa phương, chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh toàn cầu,...

   6 p phqt 01/02/2020 375 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số