• Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 1

  Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn nhằm giải thích các lý do khoa học và lịch sử đã dẫn đến sự quy định các đơn vị hợp pháp của nước ta, hướng dẫn sự sử dụng đúng đắn các đơn vị trong các ngành kinh tế và văn hóa, giáo dục. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   167 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 2

  Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đơn vị quang, đơn vị âm, đơn vị phóng xạ, cách sử dụng bảng đơn vị. Mời các bạn tham khảo.

   132 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - KS. Lê Hùng

  Bài giảng Trắc địa đại cương - KS. Lê Hùng

  "Bài giảng Trắc địa đại cương" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: kiến thức chung về trắc địa, đo khoảng cách, đo cao hình học, đo vẽ bản đồ địa hình. Tài liệu cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan.

   180 p phqt 31/07/2017 4 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý: Phần 2 - Phạm Hữu Đức

  Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý: Phần 2 - Phạm Hữu Đức

  Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý: Phần 2 trình bày cấu trúc dữ liệu của thông tin Địa lý, hệ quản trị dữ liệu Microsoft Access, sử dụng phần mềm MapInfo để xây dựng GIS. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý. Mời bạn đọc tham khảo.

   46 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý: Phần 1 - Phạm Hữu Đức

  Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý: Phần 1 - Phạm Hữu Đức

  Giáo trình Hệ thống thông tin Địa lý: Phần 1 trình bày khái niệm về bản đồ, dữ liệu địa lý, định nghĩa GIS và những ứng dụng của GIS, ba phương pháp mô hình hóa Trái Đất, tạo dữ liệu không gian cho GIS. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   43 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)" do NXB Đại học Sư phạm phát hành trình bày cơ sở lý luận về phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam, miền Bắc và Đông bắc Bắc bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p phqt 31/07/2017 0 0

 • Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Miền Tây bắc và Bắc trung bộ, miền Nam trung bộ và Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 2 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 2 - TS. Cao Danh Thịnh

  Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất thuộc bài giảng Trắc địa địa chính trình bày về khái niệm địa giới hành chính, quy trình vạch đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính, điều chỉnh đường địa giới hành chính, phân loại sử dụng đất. Mời các bạn tham khảo.

   41 p phqt 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 3 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 3 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính chương 3: Bản đồ địa chính trình bày về khái niệm bản đồ địa chính, các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính, cơ sở toán học của bản đồ địa chính, nội dung thể hiện của bản đồ địa chính. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   26 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 1 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 1 - TS. Cao Danh Thịnh

  Nhằm giúp thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Trắc địa địa chính chương 3: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính trình bày về khái quát về quản lý lãnh thổ, khái niệm về địa chính và quản lý địa chính, chức năng của địa chính, phân loại địa chính, quản lý địa chính.

   31 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Địa lý kinh tế: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

  Nội dung chương 1 sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Địa lý kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   18 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Bài giảng Địa lý kinh tế: Chương 2 - Hoàng Thu Hương

  Nội dung chương 2 - Những vấn đề lý luận về tổ chức lãnh thổ trình bày các nguyên tắc phân bố sản xuất; vùng kinh tế; phân vùng kinh tế; quy hoạch vùng kinh tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của tài liệu.

   27 p phqt 31/07/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số