• Giáo trình Thủy lực sông ngòi - GS. TS. Hà Văn Khối (Chủ biên)

  Giáo trình Thủy lực sông ngòi - GS. TS. Hà Văn Khối (Chủ biên)

  Giáo trình Thủy lực sông ngòi do GS. TS. Hà Văn Khối (Chủ biên) biên soạn là nghiên cứu điển hình tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn đồng bằng sông Hồng. Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trong đó chương 1 - mở đầu, chương 2 trình bày về lựa chọn kịch bản vận hành hồ chứa cho tính toán thủy lực, chương 3 thiết lập mạng sông,...

   114 p phqt 29/02/2020 250 1

 • Ebook Thoát nước: Tập 1 - Mạng lưới thoát nước - PGS.TS. Hoàng Văn Huệ (chủ biên)

  Ebook Thoát nước: Tập 1 - Mạng lưới thoát nước - PGS.TS. Hoàng Văn Huệ (chủ biên)

  Cuốn sách "Thoát nước: Tập 1 - Mạng lưới thoát nước" nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những nội dung cơ bản về hệ thống và lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nước, nguyên lý quy hoạch và thiết kế mạng lưới thoát nước, lập và điều hành dự án thoát nước, tài chính và đầu tư xây dựng, xây dựng kế hoạch và vận hành, bảo dưỡng và...

   899 p phqt 29/02/2020 247 1

 • Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ 5): Phần 2

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ 5): Phần 2

  Phần 2 của ebook "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p phqt 28/02/2020 264 1

 • Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ 5): Phần 1

  Phần 1 của ebook "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p phqt 28/02/2020 248 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 6/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 6/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 6/2018 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chung tay giữ màu xanh của biển, tăng cường kiểm soát rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   88 p phqt 28/02/2020 233 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 7/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 7/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 7/2018 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải nuôi trồng thủy sản, hiện trạng các nguồn thải vào đầm, vịnh tỉnh Phú Yên và giải pháp bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham...

   68 p phqt 28/02/2020 239 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 8/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 8/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chủ động phối hợp từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020, một số giải pháp tăng cường công tác quản lý...

   72 p phqt 28/02/2020 245 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 4/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2018 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác toàn diện về môi trường, tích cực phối hợp tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường tại tỉnh Thanh Hóa, tăng cường nguồn lực khắc phục ô nhiễm...

   88 p phqt 28/02/2020 252 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 9/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng mạng lưới các thành phố bền vững về môi trường ASEAN, phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam, sự cố vỡ đập bãi thải Gyps của Nhà máy DAP số 2: Doanh nghiệp chậm trễ trong xử lý...

   72 p phqt 28/02/2020 233 1

 • Nghiên cứu đề xuất lựa chọn vị trí xây dựng công trình cống sông Lam để ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường

  Nghiên cứu đề xuất lựa chọn vị trí xây dựng công trình cống sông Lam để ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường

  Cống sông Lam tại khu vực hạ lưu cầu Bến Thủy, thuộc địa phận xã Hưng Hòa thành phố Vinh tỉnh Nghệ An và thị trấn Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh được lựa chọn như là một giải pháp công trình để chủ động ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đảm bảo chủ động ngăn mặn (ngày càng lấn sâu...

   11 p phqt 28/02/2020 129 1

 • Nghiên cứu xác định ranh giới chảy và hệ số ngập của tràn piano

  Nghiên cứu xác định ranh giới chảy và hệ số ngập của tràn piano

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình mặt cắt, xác định ranh giới quá độ từ chảy tự do hoàn toàn sang chảy ngập hoàn toàn; thiết lập công thức xác định hệ số ngập qua tràn piano.

   7 p phqt 28/02/2020 130 1

 • Cống tự động vùng triều ĐBSCL theo yêu cầu Nghị quyết 120 của chính phủ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và biến đổi khi hậu

  Cống tự động vùng triều ĐBSCL theo yêu cầu Nghị quyết 120 của chính phủ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và biến đổi khi hậu

  Bài viết giới thiệu tổng quan cống tự động vùng triều Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm 2000 trở về trước, và giới thiệu kết quả nghiên cứu bước đầu cho cống vùng triều theo yêu cầu Nghị quyết 120 của Chính phủ, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

   7 p phqt 28/02/2020 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số