• Giáo trình Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 1

  Giáo trình Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 1

  Giáo trình gồm những kiến thức cơ bản về đo đạc các yếu tố thủy văn và phương pháp chỉnh lý số liệu thủy văn; giới thiệu các thiết bị, máy móc thường dùng hiện nay để quan trắc ở các trạm thủy văn hiện nay ở nước ta. mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   146 p phqt 28/12/2017 12 1

 • Giáo trình Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 2

  Giáo trình Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đo chất lượng nước và chỉnh lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, thực tập môn học đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p phqt 28/12/2017 14 1

 • Giáo trình Sóng gió: Phần 2

  Giáo trình Sóng gió: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình giới thiệu tới người học các kiến thức: Các quá trình sóng ven bờ, nước dâng và dòng ven do sóng tạo ra, lực sóng lên các công trình, đo đạc và dự báo sóng đại dương, các đặc điểm chung của sóng vùng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p phqt 28/12/2017 8 0

 • Giáo trình Sóng gió: Phần 1

  Giáo trình Sóng gió: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Sóng gió" trình bày các kiến thức chung về sóng gió và động lực học bờ biển, lý thuyết tuyến tính về sóng bề mặt trong vùng nước có độ sâu không đổi, những lý thuyết sóng phi tuyến cho vùng có độ sâu không đổi, các đặc trưng của sóng do gió tạo ra, các đặc trưng thống kê của sóng gió,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p phqt 28/12/2017 9 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên môi trường - Phần 1

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên môi trường - Phần 1

  Giáo trình "Kinh tế tài nguyên môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho đào tạo đại học ngành Kinh tế và một số chuyên ngành quản lý tài nguyên và Môi trường. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 3 với các nội dung: những vấn đề cơ bản về khoa học kinh tế tài nguyên môi trường, môi trường và phát triển và kinh tế tài...

   65 p phqt 28/12/2017 11 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên môi trường - Phần 2

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên môi trường - Phần 2

  Giáo trình "Kinh tế tài nguyên môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho đào tạo đại học ngành kinh tế và một số chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: kinh tế tài nguyên không thể tái tạo, kinh tế ô nhiễm môi trường, các phương pháp đánh giá giá trị tài...

   85 p phqt 28/12/2017 11 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận: Phần 1

  Việc tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực biển, hải đảo giúp các nhà quản lý thuận lợi trong việc xem xét, áp dụng và thực thi các giải pháp giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng, liên kết với cộng đồng các bên liên quan tạo ra các kết quả mong đợi. Phần 1 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật...

   218 p phqt 30/08/2017 9 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên đại bàn tỉnh Bình Thuận", phần 2 giới thiệu "Hệ thống các văn bản luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"....

   184 p phqt 30/08/2017 11 0

 • Ebook Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh: Phần 1

  Ebook Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những quy định chung, hiện trạng và diễn biến môi trường lao động trong công nghiệp nước ta hiện nay; vấn đề môi trường và an toàn, vệ sinh trong ngành sản xuất cơ khí - luyện kim, vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong ngành...

   90 p phqt 30/08/2017 8 0

 • Ebook Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh: Phần 2

  Ebook Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh", phần 2 trình bày các nội dung phần an toàn lao động trong ngành điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p phqt 30/08/2017 9 0

 • Tập bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (dùng cho sinh viên chuyên ngành môi trường) - ThS.NCS. Võ Đình Long, ThS. Nguyễn Văn Sơn

  Tập bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (dùng cho sinh viên chuyên ngành môi trường) - ThS.NCS. Võ Đình Long, ThS. Nguyễn Văn Sơn

  Tập bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trình bày nguồn gốc, thành phần, tính chất của chất thải rắn; hệ thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn; tái chế và xử lý chất thải rắn; thành phần, tính chất và phân loại chất thải nguy hại; vấn đề an toàn trong lưu trữ, vận chuyển và quản lý chất thải nguy...

   112 p phqt 31/07/2017 7 0

 • Ebook Hóa thạch trùng lỗ: Phần 1 - Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt

  Ebook Hóa thạch trùng lỗ: Phần 1 - Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt

  Phần 1 ebook "Hóa thạch trùng lỗ" gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày: Tình hình nghiên cứu hóa thạch trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các thềm lục địa ở Việt Nam, tài liệu thực tế và các phương pháp nghiên cứu, hóa thạch trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các thềm lục địa ở Việt Nam, ứng dụng hóa thạch trùng...

   93 p phqt 30/06/2017 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số