• Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - NXB Lao động

  Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - NXB Lao động

  Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống có bố cục gồm 3 phần, trình bày lịch sử phát triển công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vi sinh trong công nghiệp để tạo men.

   133 p phqt 31/03/2018 8 0

 • Ebook Độ ẩm đất với cây trồng - NXB Lao động

  Ebook Độ ẩm đất với cây trồng - NXB Lao động

  Cuốn sách "Độ ẩm đất với cây trồng" sẽ trình bày các kiến thức phổ thông về vai trò của nước với cây trồng, các dạng nước và tính chất nước của đất, biện pháp giữ ẩm đối với cây trồng và chế độ nước của một số loại đất chính ở Việt Nam nhằm giúp nông dân tham khảo để trồng cây có hiệu quả và thu được lợi ích kinh tế cao.

   139 p phqt 31/03/2018 11 0

 • Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai - PGS.TSKH. Trần Duy Quý

  Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai - PGS.TSKH. Trần Duy Quý

  "Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai" cung cấp những kiến thức cơ bản về lúa lai, các quy trình gây tạo và sản xuất giống, giữ giống,... đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ kỹ thuật và những người sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất giống phát triển.

   144 p phqt 31/03/2018 15 0

 • Ebook Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam - NXB Nông nghiệp

  Ebook Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam - NXB Nông nghiệp

  Cuốn sách sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam nhằm giúp bà con, những người kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, những người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thêm những thông tin hữu ích, tránh vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng và kinh doanh thuốc bảo...

   81 p phqt 31/03/2018 12 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại" do PGS.TS. Trịnh Thị Thanh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại chất thải rắn theo nhóm biện pháp xử lý, các nguyên tắc, các cơ chế cũng như các biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7....

   71 p phqt 31/01/2018 33 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại" do PGS.TS. Trịnh Thị Thanh biên soạn, phàn 2 trình bày các nội dung: Thu hồi và tái chế chất thải rắn nguy hại, một số ví dụ ứng dụng xử lý chất thải rắn nguy hại tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p phqt 31/01/2018 30 0

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học" trình bày các nội dung của phần "Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lí nước thải" bao gồm: Nước tự nhiên và nước thải, cơ sở sinh học trong quá trình làm sạch nước thải, các phương pháp xử lí nước thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   121 p phqt 31/01/2018 31 0

 • Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học", phần 2 trình bày các nội dung: Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lí nước thải, công nghệ xử lí một số dạng nước thải. Đây là một cuốn sách hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Môi trường dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   221 p phqt 31/01/2018 28 0

 • Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 1

  Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước" trình bày những nội dung chính sau: Chất lượng nước sông hồ và tiêu chuẩn nước sông hồ, quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ, chuyển hóa các chất ô nhiễm trong sông hồ, tự làm sạch bằng phương pháp hóa sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p phqt 31/01/2018 24 0

 • Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 2

  Ebook Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước", phần 2 trình bày các nội dung: Tự làm sạch nước sông hồ qua các quá trình hóa học và sinh học, tác động tổ hợp của nước thải qua số của thải bất kỳ ra sông hồ, các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ. Mời các bạn cùng...

   96 p phqt 31/01/2018 29 0

 • Giáo trình Quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước: Phần 1 – GS.TS. Hà Văn Khối (chủ biên) (ĐH Thủy Lợi)

  Giáo trình Quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước: Phần 1 – GS.TS. Hà Văn Khối (chủ biên) (ĐH Thủy Lợi)

  Giáo trình "Quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước" cung cấp cho những người học những khái niệm cơ bản về quy hoạch, quản lý và áp dụng các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. Phần 1 trình bày các nội dung: Hệ thống tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước,...

   197 p phqt 31/01/2018 24 0

 • Giáo trình Quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước: Phần 2 – GS.TS. Hà Văn Khối (chủ biên) (ĐH Thủy Lợi)

  Giáo trình Quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước: Phần 2 – GS.TS. Hà Văn Khối (chủ biên) (ĐH Thủy Lợi)

  Phần 2 của giáo trình "Quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày các nội dung: Phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong phân tích hệ thống tài nguyên nước, tính toán điều tiết dòng chảy hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, áp dụng kỹ thuật phân tích hệ thống trong quy hoạch và phân tích hệ thống...

   237 p phqt 31/01/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số