Bộ sưu tập Kỹ thuật lập trình

Bộ sưu tập Kỹ thuật lập trình giới thiệu tới người đọc một số tài liệu, sách và giáo trình hay về kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ lập trình, bài tập thực hành về kỹ thuật lập trình,... Đây là những tài liệu đã được chọn lọc dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.