Tuyển chọn tài liệu hay về Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ môi trường là một chuyên ngành khá mới mẻ, có sự kết hợp đồng bộ cả hai yếu tố nghiên cứu và kỹ thuật. Học chuyên ngành này phải nắm vững các kiến thức chuyên môn bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn thông qua các biện pháp sinh - lý - hoá học. Sau đây xin giới thiệu đến các bạn "Tuyển chọn tài liệu hay về Công nghệ kỹ thuật môi trường", hy vọng rằng các tài liệu này sẽ góp phần hỗ trợ hữu ích cho các bạn sinh viên và các độc giả có thêm tài liệu tham khảo để tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ môi trường.