• Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Lễ tân: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Lễ tân: Phần 1

  Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Lễ tân bao gồm các công việc trong bộ phận lễ tân từ nhân viên lễ tân cho tới quản lý bộ phận lễ tân. Bộ Tiêu chuẩn VTOS nghề Lễ tân cũng bao gồm các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh khách sạn ở địa phương. Bộ tiêu chuẩn này có thể được sử dụng làm nền tảng để xây dựng giáo trình...

   81 p phqt 23/11/2016 0 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Lễ tân: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Lễ tân: Phần 2

  Bộ phận lễ tân là bộ mặt của khách sạn và cung cấp các dịch vụ cho khách bao gồm chào khách, đón khách, làm thủ tục cho khách nhận buồng (check-in) và chăm sóc đáp ứng nhu cầu của khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Lễ tân bao gồm nhiều đơn vị năng lực xác định cụ thể các kỹ năng, kiến thức và...

   91 p phqt 23/11/2016 1 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng: Phần 1

  Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) nghề Phục vụ nhà hàng bao gồm các công việc trong bộ phận nhà hàng ở 4 bậc từ nhân viên phục vụ nhà hàng (bậc 1) cho đến Quản lý Nhà hàng (bậc 4). Bộ Tiêu chuẩn VTOS nghề Phục vụ nhà hàng cũng bao gồm cả nghiệp vụ trong các hoạt động kinh doanh khách sạn ở địa phương.

   88 p phqt 23/11/2016 1 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng: Phần 2

  Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Phục vụ nhà hàng bao gồm nhiều đơn vị năng lực xác định cụ thể các kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi công việc sẽ bao gồm sự tổng hợp của các đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực chung và đơn vị năng lực cơ bản.

   100 p phqt 23/11/2016 2 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Chế biến món ăn: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Chế biến món ăn: Phần 1

  Bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Chế biến món ăn bao gồm tất cả các công việc chế biến món ăn từ nhân viên sơ chế (bậc 1) đến bếp trưởng (bậc 4). Bộ tiêu chuẩn VTOS nghề chế biến món ăn cũng bao gồm cả các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh khách sạn và nhà hàng ở địa phương. Chế biến món ăn bao gồm việc chuẩn bị,...

   120 p phqt 23/11/2016 3 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Chế biến món ăn: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Chế biến món ăn: Phần 2

  Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Chế biến món ăn bao gồm nhiều đơn vị năng lực xác định cụ thể các kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi công việc sẽ bao gồm sự tổng hợp của các đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực chung và đơn vị năng...

   108 p phqt 23/11/2016 0 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn: Phần 2

  Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn bao gồm nhiều đơn vị năng lực xác định cụ thể các kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi công việc sẽ bao gồm sự tổng hợp của các đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực chung và đơn vị năng...

   45 p phqt 23/11/2016 2 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Quản lý khách sạn: Phần 1

  Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) – nghề Quản lý khách sạn bao gồm các nhiệm vụ chính của người quản lý khách sạn từ mức độ nhỏ đến mức độ vừa phải và tập trung vào phát triển năng lực (kỹ năng, kiến thức và thái độ/hành vi) để có thể điều hành khách sạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

   63 p phqt 23/11/2016 1 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục vụ buồng: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục vụ buồng: Phần 1

  Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) nghề Phục vụ buồng bao gồm các vị trí công việc từ Nhân viên dọn buồng cho tới Quản lý bộ phận buồng. Bộ tiêu chuẩn VTOS nghề Phục vụ buồng cũng được xây dựng phù hợp với hoạt động kinh doanh khách sạn ở địa phương. Tiêu chuẩn này được chia thành 2 phần, phần 1 mô tả các đơn vị năng lực...

   92 p phqt 23/11/2016 0 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục vụ buồng: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục vụ buồng: Phần 2

  Tiêu chuẩn VTOS bao gồm nhiều đơn vị năng lực xác định cụ thể các kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi công việc sẽ bao gồm sự tổng hợp của các đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực chung và đơn vị năng lực cơ bản. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục...

   88 p phqt 23/11/2016 0 0

 • Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Phần 1

  Nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú nhỏ phụ thuộc vào công tác đào tạo phi chính quy, đào tạo tại chỗ hơn là đào tạo chính quy. Vì vậy, Tiêu chuẩn VTOS nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các chủ sở hữu nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên, từ đó giúp phát triển kinh doanh và xây dựng danh...

   76 p phqt 23/11/2016 0 0

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - TS Phạm Phi Yến

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - TS Phạm Phi Yến

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung quản trị nhân lực, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

   55 p phqt 23/11/2016 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số