• Ebook Môi trường và con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 1

  Ebook Môi trường và con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 1

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên, con người xã hội trong hệ sinh thái nhân văn, trí tuệ quyển và nền kinh tế trí thức. Giáo trình là tài liệu học tập cho khoa Sinh học và khoa Giáo dục chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đồng thời giáo trình cũng là tài liệu tham...

   106 p phqt 28/04/2018 5 0

 • Ebook Môi trường và con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 2

  Ebook Môi trường và con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 2

  Nội dung xuyên suốt của giáo trình là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống "Con người - Tự nhiên - Xã hội", liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 2 chương đầu: Các khái niệm sinh thái học cơ bản, các yếu tố sinh thái của môi trường....

   162 p phqt 28/04/2018 7 0

 • Ebook Sinh thái rừng: Phần 1

  Ebook Sinh thái rừng: Phần 1

  Giáo trình "Sinh thái rừng” xuất bản lần này bao gồm hai phần: Phần I - Cơ sở sinh thái học và phần 2 - Sinh thái rừng, được dùng để giảng dạy cho sinh viên chính quy khoa Lâm học trường Đại học Lâm nghiệp và là tài liệu tham khảo cho sinh viên các khoa khác trong trường, đặc biệt là đối với những lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm sinh và cán...

   159 p phqt 28/04/2018 10 0

 • Ebook Sinh thái rừng: Phần 2

  Ebook Sinh thái rừng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Sinh thái rừng” trình bày nội dung phần Sinh thái rừng. Giáo trình đã đề cập một cách toàn diện và đầy đủ đến những vấn đề lý luận then chốt có liên quan đến những nhiệm vụ chính của ngành Lâm nghiệp: sự trao đổi năng lượng và vật chất của hệ sinh thái rừng, các mối quan hệ lẫn nhau giữa các thành...

   230 p phqt 28/04/2018 12 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 1

  Tác giả viết cuốn sách này muốn giới thiệu những tư liệu, các phương pháp của Sinh thái môi trường ứng dụng. Trong đó, sử dụng các lý luận khoa học của nhiều nhà nghiên cứu về Sinh thái môi trường vào các trường hợp khác nhau của khoa học, quản lý, công nghệ, giáo dục môi trường và môi trưởng nhân văn. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham...

   319 p phqt 28/04/2018 5 0

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2

  Sinh thái môi trường ứng dụng (Applied Environmental Ecology) của tác giả GS.TSKH Lê Huy Bá và GSTS. Lâm Minh Triết. Cuốn sách là một công trình khoa học dài hơn 600 trang được viết nghiêm túc và công phu, có nhiều thông lin quan trọng và bổ ích. Cuốn sách được cấu trúc hợp lý gồm 11 chương đề cập nhiều vấn đề từ ảnh hưởng của chiến tranh đến môi...

   20 p phqt 28/04/2018 6 0

 • Ebook Sinh thái học đất: Phần 2

  Ebook Sinh thái học đất: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Sinh thái học đất" gồm các chương: Cấu trúc quần xã sinh vật đất; tiến hoá thích nghi của sinh vật với môi trường đất; quản lý bền vững tài nguyên sinh vật đất; hướng dẫn nghiên cứu điều tra động vật đất cỡ nhỏ, trung bình và lớn (Microfauna, Mesofauna và Macrofauna).

   146 p phqt 28/04/2018 6 0

 • Ebook Sinh thái học đất: Phần 1

  Ebook Sinh thái học đất: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Sinh thái học đất" gồm nội dung 2 chương đầu của tài liệu: Khoa học sinh thái đất, đất và môi trường sống trong đất. Tham khảo nội dung giáo trình để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   122 p phqt 28/04/2018 9 0

 • Ebook Thực hành hóa sinh học: Phần 1

  Ebook Thực hành hóa sinh học: Phần 1

  Giáo trình “Thực hành Hóa sinh học” dừng cho sinh viên năm thứ ba, ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên tiến hành làm 20 bài thực hành của 11 chương khác nhau, tùy thuộc điều kiện, cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm cho phép. Cán bộ phụ trách thực hành có thể lựa chọn...

   72 p phqt 28/04/2018 7 0

 • Ebook Thực hành hóa sinh học: Phần 2

  Ebook Thực hành hóa sinh học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Thực hành Hóa sinh học" trình bày các bài thực hành như: Định lượng axit amin và protein, định lượng axit nucleic, xác định hoạt độ enzim, định lượng vitamin, định lượng một số nguyên tố kim loại ... Cuốn sách còn được dùng cho thực tập chuyên đề của sinh viên năm thứ tư và phục vụ cho học viên cao học làm...

   104 p phqt 28/04/2018 5 0

 • Giáo trình Ứng dụng GIS cho ngành Tài nguyên Môi trường

  Giáo trình Ứng dụng GIS cho ngành Tài nguyên Môi trường

  Nội dung của tập giáo trình trình bày tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở địa lý học, các thành phần của hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong GIS, các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý GIS và tổ chức cơ sở dữ liệu trong GIS, hệ thống định vị toàn cầu, xử lý thông tin bản đồ trong GIS, các ứng dụng của hệ...

   122 p phqt 28/04/2018 7 1

 • Giáo trình Tài nguyên

  Giáo trình Tài nguyên

  Giáo trình Tài nguyên trình bày tài nguyên biển và đại dương, tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   200 p phqt 28/04/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số