• Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 2

  Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 2

  Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành "Phương pháp mô hình tương lai" trong các dự án quản lý rừng. Phần 2...

   16 p phqt 28/02/2018 19 0

 • Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 1

  Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 1

  Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành Phương pháp mô hình tương lai trong các dự án quản lý rừng. Phần 1 của...

   24 p phqt 28/02/2018 19 0

 • Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 1 trình bày về mây song của Việt Nam và thế giới, đặc điểm hình thái các loài mây song, mười loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các hộ trồng mây song và những bạn chuyên ngành Trồng trọt.

   81 p phqt 28/02/2018 22 0

 • Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Tiếp tục phần 1, phần 2 của cuốn sách Gây trồng và phát triển song mây giới thiệu tới các bạn về kỹ thuật gây trồng song mây với hai loài đại diện cho nhóm mây thân nhỏ và nhóm song thân lớn là mây nếp và song mật. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về việc trồng mây nói riêng và nông nghiệp nói chung.

   41 p phqt 28/02/2018 19 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 3

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 3

  Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Hiểu được thế nào là gia cố hệ thống. Phân loại được gia cố hệ điều hành và hệ điều hành mạng. Trình bày được các kỹ thuật gia cố ứng dụng và dịch vụ mạng.Hiểu được cách tổ chức chính sách an ninh mạng. Mô tả được các bước điều tra xâm nhập.

   36 p phqt 28/02/2018 18 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

  Sau khi hoàn tất chương 4, sinh viên có những khả năng: Trình bày được khái niệm về mật mã. Phân biệt được các giải thuật dùng trong mật mã như giải thuật băm, đối xứng và bất đối xứng. Trình bày được ứng dụng của mật mã trong an ninh mạng. Hiểu được khái niệm cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI). Trình bày được khái niệm chữ ký số,...

   43 p phqt 28/02/2018 18 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1 gồm có 2 phần sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về an toàn hệ thống và an ninh mạng, tại sao an toàn mạng là cần thiết, thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p phqt 28/02/2018 18 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.3

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.3

  Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Giải thích được thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Phân loại và trình bày được các mối đe dọa đối với hệ thống máy tính và hệ thống mạng. Trình bày được các kỹ thuật tấn công trên mạng gồm: tấn công thăm dò, tấn công truy cập, tấn công từ chối dịch vụ. Hiểu và phân loại...

   27 p phqt 28/02/2018 23 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.2

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.2

  Nội dung chương 1.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Các phần mềm có hại", cụ thể như: Tấn công bằng mã độc hại là gì, phân loại các phần mềm có hại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p phqt 28/02/2018 21 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 2

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 2

  Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về cách thức để đảm bảo an toàn cho các thiết bị mạng hoạt động trên các tầng khác nhau của mô hình OSI. Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Xác định được các điểm truy nhập của hệ thống mạng. Hiểu được các điểm yếu của đường truyền mạng. Mô tả được các điểm yếu...

   29 p phqt 28/02/2018 19 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 6

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 6

  Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Phân biệt được khái niệm về Intranet, Extranet và vùng DMZ. Trình bày mô hình mạng an toàn với vùng DMZ. Hiểu được khái niệm VLAN, ích lợi và kỹ thuật xây dựng mô hình mạng với VLAN. Trình bày được khái niệm NAT-PAT và ứng dụng của NAT-PAT trong việc xây dựng mô hình mạng an toàn.

   18 p phqt 28/02/2018 24 0

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 5

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 5

  Mục tiêu của chương cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về các giải pháp tạo sự an toàn trong truyền thông. Ngoài ra giúp các bạn trình bày được sự quan trọng của an toàn trong truyền thông. Mô tả được các giao thức sử dụng cho truy cập từ xa như PPP, Telnet, mạng không dây , mạng riêng ảo. Hiểu và vận dụng được một số kỹ thuật nâng...

   64 p phqt 28/02/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số