• Giáo trình Công nghệ môi trường (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ môi trường (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ môi trường" trình bày các nội dung: Những khái niệm cơ bản về công nghệ xử lý khí thải, các biện pháp kỹ thuật làm sạch không khí, các phương pháp và thiết bị xử lý bụi, các phương pháp xử lý hơi và khí độc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p phqt 16/01/2017 4 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Sức (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Sức (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình sinh trưởng bán dính, xử lý nước thải bằng quá trình kỵ khí, các phương pháp xử lý nitơ, photpho và xử lý nước thải bằng hồ sinh học; bùn sinh học và ổn định bùn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p phqt 16/01/2017 2 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Sức (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Sức (chủ biên)

  Phần 1 giáo trình Công nghệ xử lý nước thải cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn gốc và thành phần của nước thải, xử lý sơ bộ nước thải; lắng, keo tụ và tuyển nổi; xử lý nước thải bằng quá trình bùn hoạt tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   156 p phqt 16/01/2017 1 1

 • Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường: Phần 2

  Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp hóa học xử lý nước và kiểm soát khí thải, các phương pháp hóa lý xử lý chất ô nhiễm, các phương pháp phân tích môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p phqt 16/01/2017 1 0

 • Giáo trình Công nghệ môi trường (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ môi trường (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Công nghệ môi trường trình bày các nội dung: Các phương pháp xử lý nước thải, các quá trình xử lý sinh học, một số quá trình xử lý nước thải, công nghệ xử lý chất thải rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p phqt 16/01/2017 1 0

 • Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường: Phần 1

  Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường trình bày các nội dung: Những khái niệm cơ bản về quá trình hóa học và dung dịch, hóa học môi trường nước, hóa học của khí quyển, hóa học của địa quyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p phqt 16/01/2017 2 0

 • Ebook 225 bài tập tiếng Anh chuyên đề Công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook 225 bài tập tiếng Anh chuyên đề Công nghệ thông tin: Phần 1

  Cuốn sách "225 bài tập tiếng Anh chuyên đề Công nghệ thông tin" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 10, 11 và 12 vươn lên học giỏi tiếng Anh và chuẩn bị tốt để thi tuyển vào các trường Đại học - Cao đẳng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   51 p phqt 16/01/2017 0 0

 • Ebook 225 bài tập tiếng Anh chuyên đề Công nghệ thông tin: Phần 2

  Ebook 225 bài tập tiếng Anh chuyên đề Công nghệ thông tin: Phần 2

  Cuốn sách "225 bài tập tiếng Anh chuyên đề Công nghệ thông tin" được chia thành 6 phần chính: Ngữ pháp, từ vựng, điền từ, đọc hiểu, viết và đáp án gợi ý. Các bài tập đa dạng được chọn lọc nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập lại kiến thức thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p phqt 16/01/2017 1 0

 • Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 1

  Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở công nghệ xử lý khí thải" trình bày các nội dung: Ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu, tính chất và độc tính của một số chất thải vào không khí, các phương pháp xử lý bụi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p phqt 16/01/2017 1 0

 • Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 2

  Ebook Cơ sở công nghệ xử lý khí thải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ sở công nghệ xử lý khí thải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp xử lý hơi và khí độc, công nghệ xử lý một số khí thải công nghiệp, một số sơ đồ công nghệ xử lý khí thải công nghiệp đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p phqt 16/01/2017 3 0

 • Ebook English for Environmental technology: Part 1

  Ebook English for Environmental technology: Part 1

  Phần 1 cuốn sách "English for Environmental technology" trình bày nội dung bài các bài học: Environmental science and technology, the atmosphere and ecosystem, energy resources, air pollution, noise pollution. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p phqt 16/01/2017 0 0

 • Ebook English for Environmental technology: Part 2

  Ebook English for Environmental technology: Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các bài học từ bài 6 bao gồm: Water pollution, wastewater treatment, solid wastes, solid waste management, sustainable development. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p phqt 16/01/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số