• Giáo trình bảo trì máy và cài đặt phần mềm

  Giáo trình bảo trì máy và cài đặt phần mềm

  Máy vi tính là một hệ thống được ghép nhiều thành phần tạo nên. Do đó, để máy tính có thể hoạt động được ta phải lắp ghép các thành phần của nó một cách hợp lý và khai báo với các thành phần khác. Ngày nay ngành tin học dựa trên các máy tính hiện đang phạt triển trên cơ sở phần cứng và phần mềm.

   68 p phqt 02/10/2013 25 0

 • Thuế nhà đất

  Thuế nhà đất

  Thuế nhà đất là loại thuế đánh trên việc sử dụng đất ở đất xây dựng công trình ( không đánh thuế đối với nhà ) - Được ban hành lần đầu vào năm 1956 gọi là thuế thổ trạch (thuế nhà và đất) Năm 1991 Nhà nước ban hành pháp lệnh thuế nhà đất thay cho thuế thổ trạch nhưng chỉ tính thuế đối với đất Luật thuế sử dụng đất phi nông...

   9 p phqt 02/10/2013 14 0

 • PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

  PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

  Mọi cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu dung đều muốn đạt lợi thế, trong bối cảnh các quan hệ kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp, thì vai trò của Hợp đồng đã quan trọng ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với các chủ thể kinh doanh, làm cơ sở để giải quyết mâu thuân giữa các bên tham gia Hợp đồng.

   142 p phqt 02/10/2013 30 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản

  Giáo trình Thị trường bất động sản

  Để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đại học ngành Quản lý Đất đai, chúng tôi xây dựng giáo trình "Thị trường Bất động sản" nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường Bất động sản; quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị...

   108 p phqt 02/10/2013 24 0

 • Chương 12: Động đất

  Chương 12: Động đất

  Tài liệu tham khảo động đất và các hiện tượng liên quan, Động đất là sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất. Thường là kết quả của sự chuyển động của các đứt gãy...Là nơi phát sinh động đất, tập trung và giải phóng năng lượng động đất...

   37 p phqt 02/10/2013 34 0

 • Hiệu quả sử dụng đất vùng đất phèn huyện Tri Tôn – An Giang

  Hiệu quả sử dụng đất vùng đất phèn huyện Tri Tôn – An Giang

  Đất phèn là một trong những nhóm đất hiện diện và phổ biến nhất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tình trạng nhiễm phèn đã gây ảnh hưởng không ít đến cây trồng và vật nuôi, đã làm hạn chế đi nhiều khả năng khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai.

   28 p phqt 02/10/2013 37 0

 • Quyền của người sử dụng đất

  Quyền của người sử dụng đất

  - Là việc người sử dụng đất đưa quyền sử dụng đất của mình vào giao dịch dân sự theo nội dung và hình thức nhất định phù hợp quy định của pháp luật đất đai để thực hiện quyền tài sản của mình đối với quyền sử dụng đất.

   76 p phqt 02/10/2013 52 0

 • ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÀ CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÀ CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ

  Ngày nay, các hiểm họa và thách thức về môi trường không còn giới hạn trong phạm vi của từng quốc gia hay từng khu vực mà đã mang tính toàn cầu. Một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại đó là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng - những biểu hiện chính của biến đổi khí hậu (BĐKH).

   12 p phqt 02/10/2013 27 0

 • SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

  “Thực hiện một nền kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể” (Điều 18 theo Hiến Pháp sửa đổi 1980). Về đất đai nhà ở có quy định cụ thể: “Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của công dân về thu thập hợp pháp, của cải để...

   45 p phqt 02/10/2013 39 0

 • Giáo trình: Quản lý tài nguyên đất

  Giáo trình: Quản lý tài nguyên đất

  Việc quản lý Tài nguyên đất trong những năm gần đây đã có những thay đổi quan trọng nhờ sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự ra đời của công cụ viễn thám (Remote Sensing – RS) và hệ thống thông tin địa lý (Geographic information system – GIS). Đất đai được xem là tài sản của một Quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu,...

   129 p phqt 02/10/2013 29 0

 • Giáo trình hệ thống thông tin đất

  Giáo trình hệ thống thông tin đất

  Giáo trình hệ thống thông tin - LIS, dùng cho các ngành thuộc chương trình học Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý nhà đất, Thị trường bất động sản. là tài liêu nghiên cứu học tập dành cho sinh viên từ Cao đẳng, đại học và là tài liêu nghiên cứu cho giáo viên, được biên soạn và chỉnh sử 28-10-2010.

   90 p phqt 02/10/2013 32 0

 • Giáo trình thực tập đánh giá đất đai

  Giáo trình thực tập đánh giá đất đai

  Giáo trình thực tập đánh giá đất đai là môn học được xây dựng để hướng dẫn cho sinh viên các ngành có thể ứng dụng vào thực tế. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về kỹ năng và kỹ thuật đánh giá thực tế môn học và có thể ứng dụng để đánh giá được những vùng sinh thái khác nhau sẽ có được khả năng...

   52 p phqt 02/10/2013 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số