• Quan trắc và Phân tích môi trường

  Quan trắc và Phân tích môi trường

  Quan trăć và phân tić h môi trương (QT&PTMT) là môṭ hoaṭ đôṇ g quan troṇ g cuả công tać quan̉ lý nhà nươc về baỏ vệ môi trương. Tại cać Điêù 37 và 38 cuả Luật Bảo vệ môi trương đã quy điṇ h răǹ g, Bộ Khoa hoc̣ , Công nghệ và Môi trương (nay là Bộ Taì nguyên Môi trương) chiụ trać h nhiêṃ trươc Chiń h phủ về hoaṭ đôṇ g...

   40 p phqt 02/10/2013 31 4

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  - Thực trạng môi trường hiện tại ở phạm vi toàn cầu Đang có những thay đổi theo chiều hướng xấu, một số biểu hiện cơ bản: + Sự thay đổi của khí hậu toàn, trái đất nóng dần lên + Sự suy giảm của tầng ozon; + Sự gia tăng chất thải tác động xấu đến môi trường + Sự suy giảm của nhiều loại thực vật, sự diệt vong của nhiều loại...

   29 p phqt 02/10/2013 23 0

 • GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - Nxb ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - Nxb ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  Môn học "Công nghệ môi trường" đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường từ khi thành lập Khoa Môi trường (năm 1995). Cuốn sách đã tích lũy kinh nghiệm của gần chục năm thử nghiệm trên các bài giảng, kết hợp với việc học hỏi và tham khảo tài liệu giảng dạy môn học này của Viện Kỹ thuật Châu Á (AIT) -...

   150 p phqt 02/10/2013 32 4

 • Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

  Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

  Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý môi trường xem xét trên góc độ kinh tế. Đây là môn học bắt buộc thuộc nhóm các môn học cơ sở cho tất cả các ngành học ở Đại học Kinh tế Quốc dân từ trước tới nay.

   307 p phqt 02/10/2013 24 1

 • KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

  KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Tài liệu này được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu do các nghiên cứu viên có Kinh nghiệm của Chương trình Kinh tế môi trường Đông Nam Á...

   59 p phqt 02/10/2013 34 0

 • HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Hóa kỹ thuật môi trường là nền tảng giúp sinh viên trang bị kiến thức nền để học tốt các môn chuyên ngành về thiết kế các hệ thống...

   80 p phqt 02/10/2013 21 2

 • Môi trường quản trị

  Môi trường quản trị

  Biết được môi trường quản trị và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. Hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức. Nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường.

   43 p phqt 02/10/2013 13 0

 • Bệnh học môi trường

  Bệnh học môi trường

  Trong tiến trình phát triển và hội nhập, để phát triển bền vững, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch phát triển riêng nhưng không nằm ngoài khuôn khổ hoạch định chung của toàn thế giới. Phát triển bền Trong tiến trình phát triển và hội nhập, để phát triển bền vững, mỗi quốc gia đều có chiến lược và kế hoạch phát triển...

   96 p phqt 02/10/2013 10 0

 • Quản lý môi trường

  Quản lý môi trường

  là sự tác động có tổ chức, có phương hướng và có mục đích xác định của chủ thể quản lý môi trường lên đối tượng quản lý là môi trường nhằm phục hồi, duy trỡ và cải thiện môi trường tốt hơn là sự tác động có tổ chức, có phương hướng và có mục đích xác định của chủ thể quản lý môi trường lên đối tượng quản lý là môi...

   12 p phqt 02/10/2013 22 0

 • Quản lý môi trường

  Quản lý môi trường

  Là sự tác động có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của Chủ thể quản lý môi trường lên đối tượng quản lý là môi trường nhằm phục hồi, duy trì và cải thiện môi trường tốt hơn. Chủ thể quản lý môi trường: là những chủ thể mà họ hành động nhằm bảo vệ MT để đạt được các mục tiêu:phục hồi, duy trì và cải...

   22 p phqt 02/10/2013 31 0

 • Quan trắc môi trường ở Việt Nam

  Quan trắc môi trường ở Việt Nam

  Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững".

   50 p phqt 02/10/2013 12 0

 • Chủ đề: Tiếp thị môi trường

  Chủ đề: Tiếp thị môi trường

  Vấn đề về môi trường đang ngày càng được quan tâm. Các doanh nghiệp đang cố gắng thay đổi phù hợp với định hướng của toàn xã hội . Một lĩnh vực được quan tâm và áp dụng rộng rãi là tiếp thị xanh. Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này...

   21 p phqt 02/10/2013 22 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số