Giáo trình Mô đun sản xuất giống cây lâm nghiệp: Phần 1

Giáo trình Mô đun sản xuất giống cây lâm nghiệp: Phần 1 với kết cấu gồm 2 bài giới thiệu những nội dung về thiết lập vườn ươm và sản xuất cây con từ hạt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.