Giáo trình Mô đun sản xuất giống cây lâm nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn giáo trình "Mô đun sản xuất giống cây lâm nghiệp" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như sản xuất cây con từ cành hom và kỹ thuật gieo ươm một số loài cây công nghiệp.