Thí nghiệm cơ học đất - vật liệu xây dựng - ĐH Lạc Hồng

Cuốn sách Thí nghiệm cơ học đất - vật liệu xây dựng trình bày các nội dung cơ bản: xác định thành phần hạt của đất bằng phương pháp rây sàn, phương pháp xác định giới hạn Atterberg, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn, cát, đá, ximăng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.