Tạp chí Môi trường: Số 6/2018

Tạp chí Môi trường: Số 6/2018 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chung tay giữ màu xanh của biển, tăng cường kiểm soát rác thải nhựa vùng ven biển Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.