Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Sách giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đơn vị quang, đơn vị âm, đơn vị phóng xạ, cách sử dụng bảng đơn vị. Mời các bạn tham khảo.