Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững: Phần 1

Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức về lý thuyết phát triển bền vững bao gồm: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.