Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ 5): Phần 2

Phần 2 của ebook "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.