Ebook Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Lao động với môi trường và vấn đề an toàn, vệ sinh", phần 2 trình bày các nội dung phần an toàn lao động trong ngành điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.