• Giao tiếp trong hoạt động quản trị, kinh doanh

  Giao tiếp trong hoạt động quản trị, kinh doanh

  Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa người và người, qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau nhờ đó mà người nhận nhận được thông tin từ người gửi và đáp trả lại bằng thông tin phản hồi dưới 2 dạng hành động hoặc lời nói.

   159 p phqt 02/10/2013 197 1

 • Quản trị kinh doanh quốc tế

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  - Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mucj tiêu của cá nhân và tổ chức. - 3 thuật ngữ . kinh doanh quốc tế (internaltional business) . thương mại quốc tế (internaltional trade) . đầu tư quốc tế (internaltional investment)

   40 p phqt 02/10/2013 199 1

 • BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.giới thiệu một cách khái quát về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu được bản chất của sản xuất, các...

   132 p phqt 02/10/2013 232 1

 • BÀI GIẢNG: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ

  BÀI GIẢNG: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Hiểu khái niệm và vai trò của hoạch định. Hiểu khái niệm và các nguyên tắc của mục tiêu. Biết các loại hoạch định trong doanh nghiệp. Vận dụng...

   67 p phqt 02/10/2013 198 1

 • Quản trị chất lượng

  Quản trị chất lượng

  Trong kinh tế học thì có nhiều vấn đề rất trừu tượng. Có nhiều vấn đề mà trong đó mỗi vấn đề được nhìn nhận từ góc độ khác nhau chính vì vậy những quan điểm đưa ra tuy không đồng nhất nhưng nó bao gồm một mặt nào đó của một vấn đề cho người học hiểu rằng vấn đề mà được nhận xét có một cái lý nào đó. Ta đã biết được...

   320 p phqt 02/10/2013 195 2

 • Chương 2: Lịch sử các lý thuyết quản trị

  Chương 2: Lịch sử các lý thuyết quản trị

  4 mốc quan trọng: Trước công nguyên : tư tưởng quản trị sơ khai, gắn liền với tôn giáo & triết học. Thế kỷ 14 : sự phát triển của thương mại thúc đẩy sự phát triển của quản trị. Thế kỷ 18 : cuộc cách mạng công nghiệp là tiến đề xuất hiện lý thuyết QT. Thế kỷ 19 : sự xuất hiện của nhà quản trị chuyên nghiệp đánh dấu sự ra...

   40 p phqt 02/10/2013 194 1

 • Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

  Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

  Là một bản phác thảo tương lai bao gồm các mục tiêu mà DN phải đạt được cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó. Là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của DN. Quan niệm truyền thống, chiến lược phác thảo các mục tiêu và giải pháp dài hạn; Quan niệm hiện đại có...

   56 p phqt 02/10/2013 185 1

 • Chương 3: Môi trường quản trị

  Chương 3: Môi trường quản trị

  Môi trường là toàn bộ những lực lượng và thể chế tác động và ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Lực lượng : sức mạnh mang tính qui luật (kinh tế/ xã hội/ tự nhiên) Thể chế : tác động chủ quan của con người luật lệ/ qui định/ ...)Quản trị là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực và...

   34 p phqt 02/10/2013 221 1

 • Kỹ năng quản trị thông tin

  Kỹ năng quản trị thông tin

  Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh.

   32 p phqt 02/10/2013 172 1

 • Dự báo trong kinh doanh

  Dự báo trong kinh doanh

  Giới thiệu Lịch sử phát triển của dự báo Nhu cầu dự báo Dự báo trong kinh doanh ngày nay Phân lọai dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Phương pháp luận cho chuỗi thời gian & dự báo Nguồn dữ liệu Đo lường độ chính xác dự báo Phần mền dự báo 2 .Phùng Thanh

   126 p phqt 02/10/2013 145 1

 • Quản trị Tài Chính

  Quản trị Tài Chính

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thành lập trên cơ sở quyết định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003. Trước...

   76 p phqt 02/10/2013 168 1

 • Chương 1:Giới thiệu Phân tích định lượng trong kinh doanh

  Chương 1:Giới thiệu Phân tích định lượng trong kinh doanh

  Giới thiệu phân tích định lượng trong kinh doanh Tìm hiểu ứng dụng của phân tích định lượng trong thực tế. Tìm hiểu qui trình thực hiện phân tích định lượng Sử dụng máy tính và phần mềm bảng tính điện tử để giải các bài toán phân tích định lượng

   16 p phqt 02/10/2013 173 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số