• Ebook Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm - NXB Nông Nghiệp

  Ebook Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm - NXB Nông Nghiệp

  Cuốn "Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm" được biên soạn nhằm phổ biến cách làm mới trong việc cùng tham gia làm tài liệu khuyến nông. Cuốn sách bao gồm những bước làm cụ thể trong quá trình biên soạn tài liệu tập huấn khuyến lâm.

   70 p phqt 27/12/2017 5 0

 • Ebook Những sửa đổi cơ bản của luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  Ebook Những sửa đổi cơ bản của luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 đã phát sinh những hạn chế nhất định trong việc phát huy hiệu lực. Do đó, nước ta đã ban hành luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 để đưa ra những sửa đổi và bổ sung bộ luật cho phù hợp với tình hình thực tế....

   134 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Ebook Kỹ thuật gây trồng: Một số cây lâm sản ngoài gỗ

  Ebook Kỹ thuật gây trồng: Một số cây lâm sản ngoài gỗ

  Nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp trồng rừng nói chung và đề án phát triển bảo tồn lâm sản ngoài gỗ nói riêng, Trung tâm khuyến nông biên soạn cuốn ”Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ” nhằm giới thiệu kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, bảo quản... một số loài cây lâm sản ngoài gỗ chủ yếu cho cán bộ...

   134 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 1

  Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày nội dung chương 1 và chương 2 của cuốn sách về các khái niệm cơ bản về lâm nghiệp cộng đồng, cộng đồng tham gia quản lý rừng và công tác giao đất giao rừng cho cộng đồng phát triển trồng rừng.

   86 p phqt 27/12/2017 5 0

 • Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 2

  Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 2

  Phần 2 của ebook trình bày nội dung từ chương 3 đến chương 5 của cuốn sách về việc cộng đồng tham gia bảo vệ rừng sau giao đất giao rừng, phân tích xung đột và chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng cộng đồng, đánh giá sự thay đổi tài nguyên rừng giao cho cộng đồng.

   105 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Ebook Tự học ngôn ngữ lập trình Java - Tập 2: Lập trình hướng đối tượng

  Ebook Tự học ngôn ngữ lập trình Java - Tập 2: Lập trình hướng đối tượng

  Nối tiếp Tập 1 của Ebook Tự học ngôn ngữ lập trình Java - Tập 2: Lập trình hướng đối tượng dưới đây gồm 4 chương trình bày nội dung xoay quanh về các thành phần giao diện người dùng đồ họa cao cấp, lập trình hướng đối tượng, cách lập trình dựa trên đối tượng. Mời các bạn đón đọc.

   553 p phqt 31/10/2017 7 0

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với java - Đoàn Văn Ban

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với java - Đoàn Văn Ban

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với java trang bị các kiến thức về cách tiếp cận hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng, chu trình phát triển các chương trình Java, khái niệm cơ sở nhất của một ngôn ngữ lập trình, câu lệnh điều khiển dòng thực hiện chương trình.

   303 p phqt 31/10/2017 15 0

 • Ebook Tin - Sinh học - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin - Sinh học - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook "Tin - Sinh học" do TS. Nguyễn Văn Cách biên soạn nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành Công nghệ sinh học và cho các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về tin sinh học và điểm qua một vài ứng dụng của lĩnh vực khoa học này.

   144 p phqt 31/10/2017 6 0

 • Ebook Lập trình game bằng Visual Bacsic - KS. Đinh Xuân Lâm

  Ebook Lập trình game bằng Visual Bacsic - KS. Đinh Xuân Lâm

  Ebook Lập trình game bằng Visual Bacsic được biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn yêu thích máy tính và trò chơi điện tử tiếp cận với thế giới lập trình Game, mà không đòi hỏi bạn phải là một cao thủ chơi Game và lập trình giỏi. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những nội dung chi tiết.

   330 p phqt 31/10/2017 5 0

 • Ebook Tự học Visual Basic.NET một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu - Đậu Quang Tuấn

  Ebook Tự học Visual Basic.NET một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu - Đậu Quang Tuấn

  Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Để hiểu hơn về công cụ lập trình này mời các bạn tham khảo cuốn sách Tự học Visual Basic.NET một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu do Đậu Quang Tuấn biên soạn sau đây.

   404 p phqt 31/10/2017 10 0

 • Giáo trình Lập trình Pascal - NXB Giáo dục

  Giáo trình Lập trình Pascal - NXB Giáo dục

  Giáo trình Lập trình Pascal trình bày các vấn đề về tin học và ngôn ngữ lập trình Pascal. Toàn bộ nội dung giáo trình gồm: giới thiệu Turbo Pascal, các thành phần cơ bản, các kiểu dữ liệu chuẩn, biểu thức, cấu trúc của một chương trình Pascal, các lệnh của Turbo Pascal, các kiểu dữ liệu mở rộng, chương trình con, đồ họa.

   149 p phqt 31/10/2017 5 0

 • Ebook Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả - Phần 2

  Ebook Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả - Phần 2

  Ebook "Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả" gồm có 7 mục, là tài liệu học tập - tham khảo hữu ích, giúp các bạn tự tin hơn trong công việc hàng ngày - sử dụng máy tính trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, góp một phần nhỏ trong công việc hàng ngày ngày của các bạn. Phần 2 của ebook trình bày 4 mục còn lại với...

   114 p phqt 31/10/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số