• Bài giảng Quản trị nhân sự - Trần Anh Nhật

  Bài giảng Quản trị nhân sự - Trần Anh Nhật

  Bài giảng Quản trị nhân sự do Trần Anh Nhật biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự; xác định nhu cầu và lập kế hoạch nhân sự; phân tích công việc và xây dựng bản mô tả CV; đào tạo và phát triển; tạo động lực; đánh giá thực hiện công việc; qui luật dùng người.

   172 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 2 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 2 - TS. Cao Danh Thịnh

  Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất thuộc bài giảng Trắc địa địa chính trình bày về khái niệm địa giới hành chính, quy trình vạch đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính, điều chỉnh đường địa giới hành chính, phân loại sử dụng đất. Mời các bạn tham khảo.

   41 p phqt 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 3 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 3 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính chương 3: Bản đồ địa chính trình bày về khái niệm bản đồ địa chính, các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính, cơ sở toán học của bản đồ địa chính, nội dung thể hiện của bản đồ địa chính. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   26 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 1 - TS. Cao Danh Thịnh

  Bài giảng Trắc địa địa chính: Chương 1 - TS. Cao Danh Thịnh

  Nhằm giúp thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Trắc địa địa chính chương 3: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính trình bày về khái quát về quản lý lãnh thổ, khái niệm về địa chính và quản lý địa chính, chức năng của địa chính, phân loại địa chính, quản lý địa chính.

   31 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp" giới thiệu tới người học các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, sự đối lập giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, sự phân cấp quyền lực, nam quyền và nữ quyền, nhà lãnh đạo, sáng lập viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p phqt 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 2: Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các cấp độ văn hóa doanh nghiệp, tác động văn hóa doanh nghiệp, vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p phqt 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, quá trình phát triển của văn hóa, phân loại văn hóa, đặc trưng của văn hóa, vai trò của văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p phqt 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 5: Văn hóa và hội nhập toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tìm hiểu về văn hóa, những rào cản, tìm hiểu và phân tích văn hóa, nhận ra những kiểu mẫu văn hóa, thích nghi với những khác biệt văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p phqt 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng "Văn hóa doanh nghiệp - Chương 4: Văn hóa trong hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng xử trong nội bộ, tác động của văn hóa ứng xử, những điều cần tránh, chinh phục tình cảm và niềm tin khách hàng, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p phqt 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.6: Kỹ thuật soạn thảo & trình bày hợp đồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, phân loại hợp đồng, cấu trúc của hợp đồng, những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng, các lỗi thường gặp khi soạn thảo hợp đồng.

   16 p phqt 24/05/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 5: Khái quát văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn bản, các hệ thống văn bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản hành chính, hệ thống văn bản tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p phqt 24/05/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 1: Khái quát quản trị văn phòng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ văn phòng, cơ cấu tổ chức văn phòng, phương pháp quản lý VP, phương pháp bố trí VP, các hình thức hoạt động của VP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p phqt 24/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số