• Bài giảng Tin học đại cương: Chương mở đầu - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương mở đầu - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài mở đầu giới thiệu cho người học những thông tin cơ bản về môn học, những nội dung cơ bản giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát và chuẩn bị tốt trước khi bước vào học môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Tổng quan về việc giải quyết và bài toán trên máy tính trình bày khái niệm về vấn đề và bài toán, các bước giải quyết bài toán bằng máy tính, thuật toán và thuật giải, biểu diễn thuật toán và thuật giải, một số thuật toán thường gặp.

   35 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 8: Tổ chức chương trình trong Visual Basic 6.0" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức chương trình trong Visual Basic 6.0, chương trình con, module. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1:Tổng quan về máy tính trình bày các kiến thức cơ bản về máy tính ,thông tin - biểu diễn và xử lý thông tin, các hệ đếm, cấu trúc tổng quan của máy tính và thiết bị ngoại vi, tổng quan về hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương - Bài 2: Tổng quan về mạng máy tính cung cấp cho người học các kiến thức về Cơ sở của mạng, phương thức truyền thông trên mạng Internet, email, World Wide Web. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   24 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương - Bài 4: Tổng quan về Visual Basic cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về Visiual Basic 6.0 (VB 6.0), cài đặt VB 6.0, làm quen với IDE, biên dịch chương trình VB 6. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p phqt 30/11/2017 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 5: Form và một số Controls thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Form – Mẫu biểu, thuộc tính (properties) của đối tượng, các điều khiển (controls) thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Lập trình với Visual Basic 6.0: cung cấp cho người học các kiến thức: Soạn thảo chương trình, các kiểu dữ liệu cơ bản của VB, các toán tử thông dụng trong VB 6.0, các cấu trúc điều khiển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 7: Xử lý tập tin với Visual Basic 6.0" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tệp (file), tổng quát về file trong VB, truy xuất file trong VB (Các lệnh/Các hàm), truy xuất file nhị phân (binary file)... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p phqt 30/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu chương 1 là: Một số khái niệm cơ bản của marketing, quản trị marketing: định nghĩa, triết lý, các mục tiêu của hệ thống và công việc của người quản trị marketing, tiến trình quản trị marketing.

   34 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 Nghiên cứu và phân tích các cơ hội thị trường là: Tìm hiểu các hệ thống thông tin Marketing và hệ thống nghiên cứu Marketing, hiểu rõ hành vi người tiêu dùng, phân tích đo lường và dự báo nhu cầu thị trường

   54 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 Quản trị chiến lược giá là Khái niệm và vai trò của chiến lược giá trong hoạt động kinh doanh, làm rõ các bước trong quy trình định giá, phân tích các chiến lược giá.

   66 p phqt 30/11/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số