• Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - Hoàng Thị Doan

  Kết cấu chương 9 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về bản chất của văn hoá tổ chức, khái niệm và đặc tính của văn hóa tổ chức, sự đồng nhất của văn hóa tổ chức, văn hóa mạnh - văn hóa yếu, các dạng văn hoá, tạo ra và duy trì văn hoá.

   58 p phqt 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - Hoàng Thị Doan

  Mục tiêu học tập trong chương 8 Cơ cấu tổ chức - cấp độ tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về những thành phần chủ yếu hình thành nên cơ cấu tổ chức, những tác động bên ngoài đến cơ cấu tổ chức, một số cơ cấu tổ chức mà người quản lý có thể lựa chọn.

   41 p phqt 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng "Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát" trình bày các kiến thức: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p phqt 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p phqt 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị so sánh xây dựng và triển khai chiến lược, triển khai chiến lược, phân tích tác lực thay đổi, chính sách và các hệ thống hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p phqt 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược cung cấp cho người học các khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược, quy trình tư duy chiến lược, các cấp quản lý chiến lược, các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản lý chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p phqt 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài trình bày mục đích phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố môi trường vĩ mô, cấu trúc ngành, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p phqt 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p phqt 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược trình bày ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p phqt 31/03/2018 3 0

 • Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 2

  Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 2

  Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành "Phương pháp mô hình tương lai" trong các dự án quản lý rừng. Phần 2...

   16 p phqt 28/02/2018 28 0

 • Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 1

  Giáo trình Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng - Phần 1

  Giáo trình "Phương pháp mô hình tương lai: Một công cụ quản lý rừng" được biên soạn nhằm giúp các tập huấn viên có thể điều hành tốt hơn hội thảo huấn luyện các cán bộ chuyên môn như các nhà quản lý lâm nghiệp, các cán bộ khuyến lâm và các nhà nghiên cứu muốn điều hành Phương pháp mô hình tương lai trong các dự án quản lý rừng. Phần 1 của...

   24 p phqt 28/02/2018 27 0

 • Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

  Ebook Gây trồng và phát triển song mây: Phần 1 trình bày về mây song của Việt Nam và thế giới, đặc điểm hình thái các loài mây song, mười loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các hộ trồng mây song và những bạn chuyên ngành Trồng trọt.

   81 p phqt 28/02/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số