• Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 4: Những yêu cầu trong lựa chọn thiết bị và nhân công

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 4: Những yêu cầu trong lựa chọn thiết bị và nhân công

  Việc lựa chọn thiết bị và nhân công đòi hỏi phải có một đánh giá cẩn thận về những cái chúng ta cần và những cái chúng ta đã có sẵn. Chương này mô tả các bước có tính hệ thống để xác định các yêu cầu trong việc lựa chọn thiết bị và nhân công. Có ba chủ đề chính, đó là : lựa chọn thiết bị, lựa chọn nhân công, và nhóm máy công cụ.

   31 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 5: Hệ thống vận chuyển vật liệu - Nguyên lý và mô tả thiết bị

  Bài giảng Thiết kế hệ thống sản xuất - Chương 5: Hệ thống vận chuyển vật liệu - Nguyên lý và mô tả thiết bị

  Trong chương này chúng ta sẽ giới thiệu về hệ thống vận chuyển vật liệu. Mục đích của chương này là: giúp người học hiểu mối quan hệ giữa vận chuyển vật liệu và bố trí mặt bằng thiết bị cũng như hiểu sự phức tạp trong việc thiết kế hệ thống này, mô tả những thiết bị vận chuyển vật liệu thông dụng nhất hiện nay.

   42 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 3: Chất lượng dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa chất lượng dịch vụ, các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, phương pháp thu thập thông tin để đánh giá chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 2: Định vị dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và thực hiện khác biệt dịch vụ; mối quan hệ giữa định vị - dịch vụ - cấu trúc; quá trình xác định vị trí dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 5 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 5 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 5: Marketing hỗn hợp dịch vụ - Định giá dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về giá trong dịch vụ, các phương pháp định giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 1 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 1 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 1: Tổng quan về DV và marketing DV" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dịch vụ, phân loại dịch vụ, nhận thức về Marketing dịch vụ, bản chất hoạt động Marketing dịch vụ, thị trường hoạt động của Marketing dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 4: Marketing hỗn hợp dịch vụ - Sản phẩm dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất sản phẩm dịch vụ, các chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 6: Phân phối dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát phân phối dịch vụ, kênh phân phối dịch vụ, đặc điểm của các kênh phân phối dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 7: Con người trong cung ứng dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của yếu tố con người trong KD DV, vai trò của nhân viên trong marketing DV trong KD DV, các nhân tố liên quan đến nhân viên dịch vụ, chiến lược nhân sự trong marketing DV,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 8: Tiến trình dịch vụ & minh chứng hữu hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Minh chứng hữu hình (Khái niệm, tầm quan trọng của minh chứng hữu hình trong KD DV, các thành phần của minh chứng hữu hình, các loại minh chứng hữu hình), tiến trình DV. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 9: Chiêu thị trong dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan chiêu thị, những nguyên tắc chủ đạo cho chiêu thị dịch vụ, tam giác marketing dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Ebook Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy - GS.TS. Lương Phương Hậu, PGS.TS. Trần Đình Hợi

  Ebook Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy - GS.TS. Lương Phương Hậu, PGS.TS. Trần Đình Hợi

  Ebook Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy của tác giả GS.TS. Lương Phương Hậu và PGS.TS. Trần Đình Hợi đề cập về mô hình vật lý chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu động lực học sông, ven bờ và công trình thủy. Tài liệu này được biên soạn theo đề cương của giáo trình cao học ngành Công trình thủy Trường Đại học Xây dựng. Đây cũng...

   207 p phqt 31/07/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số