• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Các khái niệm, chương trình và tiến trình, các thao tác & trạng thái của tiến trình, khối điều khiển tiến trình PCB, điều phối tiến trình, liên lạc giữa các tiến trình, đồng bộ tiến trình, deadloc.

   23 p phqt 25/12/2017 1 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Điều phối tiến trình là gì, điều phối được thực hiện khi nào, mục tiêu điều phối,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p phqt 25/12/2017 2 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Mục tiêu của Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 nhằm giúp các bạn Trình bày cấu tạo đĩa từ, trình bày các khái niệm liên quan hệ thống tập tin, trình bày một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa, trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng.

   45 p phqt 25/12/2017 1 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 1 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 1 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 1: Cơ sở phương pháp sai phân hữu hạn cung cấp cho người học các kiến thức về phương trình đạo hàm riêng, sai phân hữu hạn, sai phân tiến, sai phân lùi, xấp xỉ theo thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p phqt 25/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 4 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 4 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 4: Bài toán thấm trình bày một số khái niệm cơ bản về hiện tượng thấm, hệ số thấm k, phương trình sai phân, thấm không áp, ước tính hệ số khuếch tán trong sông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p phqt 25/12/2017 2 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 9 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 9 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 9: Giới thiệu sơ lược về phần tử phẳng (Biến dạng phẳng, ứng suất phẳng, tấm vỏ chịu uốn) cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về biến dạng phẳng, ứng suất phẳng, tấm vỏ chịu uốn, quy đổi lực, ngoại lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p phqt 25/12/2017 2 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 3 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 3 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 3: Bài toán khuếch tán – Đối lưu trình bày định nghĩa các đại lượng không thứ nguyên, phương trình sai phân, sơ đồ sai phân, áp dụng bài toán khuếch tán đối lưu cho sông thiên nhiên, hiện tượng chất không bảo toàn,... Mời các bạn tham khảo.

   13 p phqt 25/12/2017 4 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 6 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 6 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 6: Đàn hồi tóm tắt & phương pháp phần tử hữu hạn trình bày lý thuyết đàn hồi, quan hệ biến dạng - chuyển vị, trường hợp bài toán phẳng D2, phương trình cân bằng bên ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p phqt 25/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 2 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 2 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 2: Bài toán khuếch tán giới thiệu tới người học hiện tượng và cơ sở lý thuyết, phương pháp giải SPHH, khuếch tán nhiệt, khuếch tán chất, sơ đồ khối bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p phqt 25/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 8 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 8 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 8: Phần tử thanh dầm chịu uốn trình bày các lý thuyết cơ bản về thanh dầm, phần tử chịu uốn, thiết lập ma trận độ cứng phần tử thanh dầm chịu uốn, xác định nội lực trong dầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p phqt 25/12/2017 4 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 5 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 5 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Phương pháp số ứng dụng - Chương 5: Dòng không ổn định trong kênh hở" được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nghiên cứu chế độ thủy lực dòng chảy 1D trong hệ thống sông rạch với các điều kiện biên dòng chảy thay đổi theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p phqt 25/12/2017 3 0

 • Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 7 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng: Chương 7 - PSG.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Phương pháp số ứng dụng - Chương 7: Phần tử lò xo & thanh dàn trình bày các định nghĩa về phần tử lò xo và thanh dàn, áp dụng nguyên lý thế năng tối thiểu thiết lập phương trình, trường biến đổi tọa độ, quy đổi tương đương lực dọc về trục nút,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p phqt 25/12/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số