• Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo (nén) đúng tâm

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo (nén) đúng tâm

  Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Lực dọc và biểu đồ lực dọc, ứng suất và biến dạng, Tính chất cơ học của vật liệu, Thế năng biến dạng đà n hồi, Tính toán về kéo (nén) đúng tâm, bài toán siêu tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Trạng thái ứng suất

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Trạng thái ứng suất

  Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về trạng thái ứng suất, trạng thái ứng suất phẳng, vòng tròn Mohr ứng suất, trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt, trạng thái ứng suất khối, quan hệ ứng suất – biến dạng.

   10 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang - Các thuyết bền

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang - Các thuyết bền

  Chương 4 gồm có những nội dung chính sau: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, mômen tĩnh của mặt cắt ngang, mômen quán tính (diện tích cấp hai), mômen quán tính (diện tích cấp hai), mômen quán tính (diện tích cấp hai), mômen quán tính của một số mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Xoắn thuần tuý thanh thẳng

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Xoắn thuần tuý thanh thẳng

  Chương 5 gồm có những nội dung chính sau: khái niệm về xoắn thuần tuý, ứng suất trên mặt cắt của thanh tròn chịu xoắn, biến dạng, tính toán về xoắn thuần tuý, tính toán về xoắn thuần tuý, xoắn thanh có mặt cắt ngang không tròn, bàii toán siêu tĩnh về xoắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Uốn phẳng thanh thẳng (16tr)

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Uốn phẳng thanh thẳng (16tr)

  Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về uốn phẳng, dầm chịu uốn phẳng thuần tuý, uốn ngang phẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn, bài toán siêu tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 7: Thanh chịu lực phức tạp

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 7: Thanh chịu lực phức tạp

  Chương 7 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thanh chịu lực phức tạp. Chương 7 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, uốn xiên, uốn - kéo (nén) đồng thời, uốn - xoắn đồng thời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p phqt 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Ứng suất biến đổi theo thời gian

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Ứng suất biến đổi theo thời gian

  Chương 8 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về hiện tượng mỏi của vật liệu, chu trình ứng suất và giới hạn mỏi, cách tính độ bền mỏi, ví dụ ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biêt thêm các nội dung chi tiết.

   10 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 9: Sự ổn định của hệ đàn hồi

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 9: Sự ổn định của hệ đàn hồi

  Chương 9 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, bài toán Ơle (Euler, 1774), phương pháp thực hành để tính ổn định, ví dụ áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biêt thêm các nội dung chi tiết.

   9 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Tính chuyển vị của hệ thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Tính chuyển vị của hệ thanh

  Chương này sẽ trình bày một phương pháp tổng quát để tính chuyển vị của các thanh có dạng bất kỳ (như khung, thanh cong,...) chịu lực bất kỳ. những phương pháp này dựa trên các nguyên lý về năng lượng được gọi là phương pháp năng lượng . Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 11: Tính hệ thanh siêu tĩnh bằng phương pháp lực

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 11: Tính hệ thanh siêu tĩnh bằng phương pháp lực

  Chương 11 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản, giải hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực, Tính hệ thanh siêu tĩnh bằng phương pháp lực, HST có các liên kết chịu chuyển vị cưỡng bức, tính HST chịu nhiệt độ thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 12: Tải trọng động

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 12: Tải trọng động

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 12: Tải trọng động. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, chuyển động với gia tốc không đổi, dao động của hệ đàn hồi, bài toán tải trọng va chạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p phqt 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Văn Thụy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Văn Thụy

  Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng hoạch định của quản trị. Chương này sẽ tập trung làm rõ vấn đề là tại sao các nhà quản trị phải tiến hành công việc hoạch định cho doanh nghiệp. Để biết thêm về vấn đề đã nêu trên, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p phqt 30/08/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số