• Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 9: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Hệ thống tổ chức quản trị marketing, thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing, đánh giá và kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc địa đại cương - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc địa đại cương gồm có những nội dung chính: Trái đất và phương pháp biểu diễn, dụng cụ và phương pháp đo cơ bản, sai số trong đo đạc, lưới khống chế trắc địa, bản đồ địa hình, trắc địa ứng dụng trong bố trí công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Trắc lượng ảnh giải tích và kỹ thuật số - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh giải tích và kỹ thuật số - Th.S Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh giải tích và kỹ thuật số cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở toán học đo ảnh lập thể và công tác tăng dày khống chế ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   70 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Trắc lượng ảnh - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh - ThS. Nguyễn Tấn Lực

  Bài giảng Trắc lượng ảnh trình bày những nội dung chính sau: Các phương pháp đo vẽ ảnh, đối tượng và nội dung đo vẽ ảnh, phương pháp đo ảnh, cơ sở đo ảnh, phân tích ảnh đơn, đo vẽ ảnh đơn, quan sát lập thể, cơ sở toán học đo ảnh lập thể, công tác tăng dày khống chế ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò của dữ liệu nền địa lý, khai thác, sử dụng dữ liệu nền địa lý, mô hình và các giải pháp triển khai, một số mô hình triển khai thực tế.

   29 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ thông tin địa lý. Nội dung chính của chương này gồm: Vị thế của ngành GIS trong các ngành khoa học, giới thiệu các định nghĩa về GIS, đôi nét về sự hình thành và phát triển của GIS, quan niệm về các thành phần trong GIS, chức năng của GIS, giới thiệu các ứng dụng của GIS trên thế giới và ở Việt Nam.

   33 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 2 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 2 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 2 trình bày những vấn đề cơ bản trong GIS. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian, mô hình dữ liệu không gian, mô hình dữ liệu thuộc tính, một số kỹ thuật phân tích không gian cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 3 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 3 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 3 giới thiệu tổng quan về viễn thám. Chương này có các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của kỹ thuật viễn thám, những bước phát triển viễn thám ở Việt Nam, ưu điểm của viễn thám. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 4 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 4 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 4 trình bày nguyên lý cơ bản của viễn thám. Nội dung chính trong chương này gồm: Các quá trình của kỹ thuật viễn thám, đặc tính của sóng điện từ, các nguồn năng lượng và nguyên tắc bức xạ, cơ chế tương tác năng lượng trên mặt đất,... Mời các bạn tham khảo.

   43 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương Mở đầu

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương Mở đầu

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương Mở đầu cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về nước; đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học; phương pháp nghiên cứu; tài liệu tham khảo cho môn học cùng một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt cụ thể hơn về những nội dung này.

   23 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 2 - Các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 2 - Các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 2 sau đây để nắm bắt những kiến thức về các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất. Bài giảng là tài liệu hữu ích đối với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo.

   40 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 7 - Nguồn nước

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 7 - Nguồn nước

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 7 - Nguồn nước sau đây để nắm bắt những kiến thức về các điều kiện hình thành nguồn nước; phân loại nguồn nước; mô tả nguồn nước. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Thủy văn và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   8 p phqt 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số