• GIÁO TRÌNH ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

  GIÁO TRÌNH ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

  Các độc chất môi trường là những tác nhân trong môi trường có khả năng gây hại cho sức khỏe của con người Một số hợp chất, chẳng hạn các chất gây ô nhiễm nước và không khí, là những chất mà tính độc của chúng đã được thừa nhận Các độc chất môi trường là những tác nhân trong môi trường có khả năng gây hại cho sức khỏe của con...

   91 p phqt 02/10/2013 56 5

 • Độc học môi trường

  Độc học môi trường

  "Độc Học Môi Trường" là cuốn sách về độc chất học đầu tiên được biên soạn và xuất bản ở Việt Nam. Nhiều khái niệm mới về độc chất, độc tố được giới thiệu trong công trình này. Trong những thập niên gần đây, con người đã quan tâm đến tác động ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng, bởi vì, ngoài sự lây lan cac bệnh...

   83 p phqt 02/10/2013 56 4

 • Bảo vệ môi trường biển_Vấn đề và giải pháp

  Bảo vệ môi trường biển_Vấn đề và giải pháp

  Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ở nhiều khu vực, quốc gia đang đứng trước nhiều thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia. Mục đích của bài...

   370 p phqt 02/10/2013 117 1

 • Giáo trình quản lý chất lượng môi trường

  Giáo trình quản lý chất lượng môi trường

  Tài liệu “Giáo trình quản lý chất lượng môi trường” do khoa môi trường – trường đại học bách khoa tp HCM biên soạn nhằm đáp ứng tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên và còn là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý , nghiên cứu đang công tác tại ngành môi trường

   374 p phqt 02/10/2013 71 1

 • Giáo trình môi trường: Quản lý tổng hợp vùng ven bờ

  Giáo trình môi trường: Quản lý tổng hợp vùng ven bờ

  Vùng ven bờ luôn là nơi được con người quan tâm do nguôn tài nguyên của nó. Đây là nơi có vùng đồng bằng màu mỡ và tài nguyên biển phong phú, vùng ven bờ cũng là nơi dễ dàng cho sự tiếp cận của thị trường quốc tế. Nó tạo ra không gian sống, các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật cho các hoạt động của con người và có chức năng điều...

   73 p phqt 02/10/2013 40 1

 • Giáo trình: Công nghệ môi trường

  Giáo trình: Công nghệ môi trường

  Môn học "Công nghệ môi trường" đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường từ khi thành lập Khoa Môi trường (năm 1995). Cuốn sách đã tích lũy kinh nghiệm của gần chục năm thử nghiệm trên các bài giảng, kết hợp với việc học hỏi và tham khảo tài liệu giảng dạy môn học này của Viện Kỹ thuật Châu Á...

   150 p phqt 02/10/2013 54 1

 • Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông mê công

  Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông mê công

  Chúng ta nên định nghĩa thế nào về môi trường, hệ sinh thái và quá trình sinh thái..Thông thường nói môi trường tự nhiên là những vật xung quanh hệ thống đặc thù của của chúng ta. Môi trường tự nhiên bao gồm không khí, nước, khoáng vật, năng lượng mặt trời, thực vật và động vật hỗ trợ cuộc sống loài người. Các quần thể thực vật và...

   46 p phqt 02/10/2013 49 1

 • Giáo trình: Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình: Đánh giá tác động môi trường

  Cuốn sách này được biên soạn để giảng dạy cho sinh vuên ngành Môi trường và sinh viên quản lý đất đai. Với đối tượng đó, chúng tôi cố gắng trang bị phần kiến thức cơ bản của phương pháp, công cụ, bước đi trong đánh giá tác động môi trường và lấy môi trường đất, đặc biệt là đất nông nghiệp và các hoạt động trên đất nông nghiệp...

   165 p phqt 02/10/2013 48 1

 • Bài giảng kỹ thuật môi trường

  Bài giảng kỹ thuật môi trường

  Môi trường là một khái niệm rất rộng và được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuỳ thuộc vào từng đối tượng và mục đích nghiên cứu mà người ta đưa ra các khái niệm cụ thể về môi trường. Đứng ở mọi phương diện, chúng ta thấy rằng môi trường là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới (các yếu tố vô sinh và hữu sinh, các...

   118 p phqt 02/10/2013 56 4

 • ĐỊA LÝ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

  ĐỊA LÝ HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

  Bảo vệ môi trường là vấn đề hết sức cấp bách. Về phương diện kinh tế: môi trường là yếu tố cấu thành giá trị sản phẩm. Nhiều nội dung nghiên cứu của địa lý đều là nội dung về môi trường.

   23 p phqt 02/10/2013 58 1

 • QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  Có thể nói rằng mọi vấn đề về môi trường đều bắt nguồn từ phát triển. Nhưng con người cũng như tất cả mọi sinh vật khác không thể đình chỉ tiến hoá và ngừng sự phát triển của mình. Con đường để giải quyết mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển là phải chấp nhận phát triển, nhưng giữ sao cho phát triển không tác động một cách...

   106 p phqt 02/10/2013 87 1

 • KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

  KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

  Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật (Luật BVMT 2005) Môi trường sống của con người - Theo nghĩa rộng: là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sống, sản xuất của con người như tài...

   21 p phqt 02/10/2013 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số