• Cạnh tranh và giá trong xây dựng

    Cạnh tranh và giá trong xây dựng

    Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít...

     29 p phqt 02/10/2013 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số