• Lâm nghiệp cộng đồng

  Lâm nghiệp cộng đồng

  Ở Việt Nam, khái niệm "cộng đồng" được dùng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng có thể khái quát thành 2 loại quan điểm chính sau đây: Thứ nhất, "cộng đồng" là một tập hợp những người sống gắn bó với nhau thành một xã hội nhỏ có những điểm tương đồng về mặt văn hoá, kinh tế, xã hội truyền thống, phong tục tập quán, có các quan hệ...

   73 p phqt 02/10/2013 35 1

 • KỸ THUẬT GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ

  KỸ THUẬT GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ

  Ngày nay, phát triển lâm sản ngoài gỗ đã mang lại nhiều lợi ích cho con người, không những góp phần tăng thu nhập cho nông dân nghèo gắn với rừng mà còn cải thiện môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của rừng. Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, đất đai phù hợp với trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ khác nhau với các phương thức...

   134 p phqt 02/10/2013 55 1

 • Giảm khí hiệu ứng nhà kính thông qua hoạt động tái trồng rừng

  Giảm khí hiệu ứng nhà kính thông qua hoạt động tái trồng rừng

  Giới thiệu Cơ chế phát triển sạch (CDM) Làm thế nào để cơ chế CDM hoạt động trong ngành lâm nghiệp Tiềm năng trong ngành lâm nghiệp của Việt Nam Sự sẵn sàng của chính phủ Các dự án CDM- tập trung vào giảm nghèo và đa dạng sinh học-đang được xây dựng: Dự án Hòa Bình của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Đại học lâm nghiệp Việt Nam, Sở NNPTNT...

   27 p phqt 02/10/2013 38 1

 • CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP : QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

  CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP : QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

  Mô hình rừng ổn định hình thành một đường cong theo chiều giảm dần với số cây lớn nhất cho cấp kính nhỏ nhất và số cây nhỏ nhất cho cấp kính lớn nhất. Do đó mỗi cấp kính nhỏ hơn có thể thay thế đủ số cây đã khai thác ở đường kính lớn hơn. Do vậy, khi cây phát triển lớn hơn sẽ chuyển từ cây có cấp kính nhỏ hơn sang cấp kính...

   61 p phqt 02/10/2013 30 1

 • CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM

  CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM

  Cẩm nang ngành Lâm nghiệp là một trong bốn công cụ quan trọng hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả chương trình Hỗ Trợ Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam. Cụ thể, cẩm nang sẽ giúp các đối tác hoạt động trong ngành Lâm nghiệp tìm kiếm thông tin sử dụng trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động của dự án riêng lẻ cũng như của toàn bộ...

   36 p phqt 02/10/2013 34 1

 • Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học

  Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học

  Sau hội thảo lần 2 của Chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội (Social forestry Support Programme, viết tắc là SFSP) về phát triển chương trình có sự tham gia (PCD) được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2000, trên cơ sở kết quả phát triển chương trình 4 môn học chính liên quan đến Lâm nghiệp xã hội, một số trường Đại học trong số 7 đối tác của SFSP...

   114 p phqt 02/10/2013 75 1

 • Bài giảng: Nông lâm kết hợp

  Bài giảng: Nông lâm kết hợp

  Trong khoản 2 thập niên cuối thế kỷ 20, ngành nông lâm nghiệp đã và đang có những biến đổi lý thú và quan trọng, trong đó phải kể đến sự ra đời của môn Nông lâp kết hợp. Môn này được hình thành do có sự gia tăng quan tâm đến sự hiện diện của con người ở vùng rừng núi cao mà sự hiện diện này không phải lúc nào cũng là nguyên nhân của sự...

   135 p phqt 02/10/2013 52 1

 • Bài giảng: Khuyến nông - Khuyến lâm

  Bài giảng: Khuyến nông - Khuyến lâm

  Bài giảng khuyến nông - Khuyến lâm là kết quả của quá trình hợp tác và tham gia của nhiều cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước dựa trên phương pháp phát triển chương trình có tham gia. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội đẫ tạo mọi điều kiện cần thiết về tinh thần và vật chất để hoàn...

   142 p phqt 02/10/2013 37 1

 • Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh

  Văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh

  Nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động sản xuất trong sự nghiệp phát triển tài nguyên rừng nước ta.Bộ Lâm nghiệp và bộ Nông nghiệp, phát triển nông thôn hiện nay. Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước trước đây là Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường đã ban hành nhiều văn bản thuộc kĩ thuật lâm sinh dưới hình thức quy...

   332 p phqt 02/10/2013 39 1

 • Cẩm nang ngành lâm nghiệp

  Cẩm nang ngành lâm nghiệp

  Từ năm 1999 trở đi Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản1, thì đối tượng rừng khai thác được quy định như sau:- Đối với rừng gỗ là rừng sản xuất: Rừng tự nhiên hỗn loài, khác tuổi chưa qua khai thác hoặc đã qua khai thác nhưng đã được nuôi dưỡng đủ thời gian quy định của luân kỳ khai thác; Rừng tự nhiên hỗn...

   77 p phqt 02/10/2013 71 1

 • XÂY DỰNG KHUNG ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

  XÂY DỰNG KHUNG ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

  Đánh giá những ưu tiên quốc gia về Nghiên cứu & Phát triển (viết tắt là R&D) Lâm nghiệp ở Việt Nam • Xây dựng kế hoạch để xác định các ưu tiên và chiến lược thực hiện cho mỗi Lĩnh vực Cơ hội Nghiên cứu Phát triển (viết tắt là ARDO) thông qua các Hội thảo quốc gia

   82 p phqt 02/10/2013 39 1

 • HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ LÂM SẢN NGÒAI GỖ

  HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ LÂM SẢN NGÒAI GỖ

  Thông thường người ta mong muốn những chỉ dẫn hay những phương pháp luận làm cho mọi cái đơn giản và dễ ràng. Trên thực tế lại khác: những quy trình đơn giản cũng cần được làm rõ dựa trên những kiến thức và kỹ năng khoa học . Ngay khi cách tiếp cận có tham gia được áp dụng thì cũng không hy vọng rằng những người dân không được học...

   43 p phqt 02/10/2013 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số