• Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Hướng dẫn du lịch là hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của khách du lịch trong quá trình thực hiện chuyến du lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch là một hoạt động phức tạp bao gồm các mặt như cung cấp các thông tin cho quảng cáo,tiếp thị du lịch, đón tiếp khách và phục vụ khách; giới thiệu các đối tượng tham quan du lịch...

   89 p phqt 02/10/2013 52 1

 • NGHIÊN CỨU CUNG CẦU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

  NGHIÊN CỨU CUNG CẦU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

  Giá thành của chương trình du lịch là tòan bộ chi phí mà doanh nghiệp lữ hành chi ra để nghiên cứu, xây dựng, tổ chức bán, thực hiện chương trình du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách. Phân loại: chia thành 2 loại Giá thành trưc tiếp. Giá thành đầy đủ. Khả năng chi tiêu trong du lịch là lượng tiền khách có và sẵn sàng bỏ ra để chi tiêu cho du...

   32 p phqt 02/10/2013 52 1

 • GIÁO TRÌNH :Quản trị nguồn nhân lực

  GIÁO TRÌNH :Quản trị nguồn nhân lực

  Thời kỳ đầu chuyển sang kinh tế thị trường thường là thời kỳ nặng nề về “chộp giật”. Sau đó, chúng ta chuyển sang thời kỳ lấy sản xuất làm trọng, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để có thắng lợi trong cạnh tranh ngày càng quyết liệt chúng ta không còn cách nào khác là phải làm ăn một cách nghiêm túc, có suy nghĩ, có cơ sở, căn...

   69 p phqt 02/10/2013 57 2

 • Giáo trình quản trị thương mại

  Giáo trình quản trị thương mại

  tài liệu học môn quản trị thương mại dành cho các bạn sinh viên và các thầy cô chuyên ngành quản trị kinh doanh.Doanh nghiệp thương mại ra đời do sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá trong sản xuất: Một bộ phận những người sản xuất tách ra chuyên đưa hàng ra thị trường để bán, dần dần công việc đó được cố định vào một số...

   353 p phqt 02/10/2013 94 1

 • Quản trị Kinh doanh quốc tế

  Quản trị Kinh doanh quốc tế

  Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Môn học giúp xác định những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho từng hoạt động.

   36 p phqt 02/10/2013 44 1

 • Bài giảng: Quản trị học

  Bài giảng: Quản trị học

  Quá trình là từ diễn tả những chức năng đang được thực hiện và các công việc ưu tiên cần các nhà quản trị giải quyết, các chức năng này cụ thể là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Hiệu suất là một phần vô cùng quan trọng của quản trị, nó đề cập đến mối quan hệ giưũa đầu vào và đầu ra. Nếu bạn có thể tạo được...

   296 p phqt 02/10/2013 40 2

 • QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Quản trị nguồn nhân lực luôn là một nhân tố quan trọng, đóng một vai trò không nhỏ trong sự thành bại và phát triển của một công ty. Ngày nay, hiện tượng nhân viên nghỉ việc hàng loạt đã khiến các nhà quản lý phải đau đầu tìm ra giải pháp khắc phục, để có thể lưu giữ những người tài ở lại. Tuy nhiên, chính tốc độ thay thế nhân sự trong...

   342 p phqt 02/10/2013 48 1

 • Đề cương bài giảng: Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh

  Đề cương bài giảng: Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh

  Giao Tiếp là một hoạt động và là một nhu cầu không thể thiếu được ở con người. Quản trị kinh doanh thực chất là một hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp. Hiệu quả của các nhà quản trị phụ thuộc rất nhiều đến khả năng tác động và ảnh hưởng đến nhân viên dưới quyền

   132 p phqt 02/10/2013 46 1

 • Bài giảng Quản trị học (45 tiết)

  Bài giảng Quản trị học (45 tiết)

  Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ : Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.

   90 p phqt 02/10/2013 62 1

 • Thương mại quốc tế (Vấn đề cơ bản)

  Thương mại quốc tế (Vấn đề cơ bản)

  Chương trình về thương mại quốc tế này được soạn cho trình độ cử nhân hoặc dành cho khóa cao học quản trị kinh doanh (MBA). Phân viện cho sinh viên theo học khóa thương mại quốc tế trước khi họ được trang bị kiến thức căn bản. Chúng tôi rất hài lòng trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của độc giả đối với lần tái bản thứ 3 của sách chúng...

   534 p phqt 02/10/2013 50 1

 • Giáo trình Quản trị sản xuất

  Giáo trình Quản trị sản xuất

  Sản xuất là quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Về thực chất, sản xuất chính là quá trình chuyển hóa các đầu vào biến chúng thành các đầu ra dưới dạng sản phẩm hay dịch vụ. giới thiệu một cách khái quát về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu được bản chất...

   146 p phqt 02/10/2013 47 1

 • Giáo trình kế hoạch kinh doanh

  Giáo trình kế hoạch kinh doanh

  Kế hoạch được coi là một công cụ để thiết lập cũng như thực hiện các quyết định chiến lược.Các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp chính là các chỉ tiêu cấp trên giao xuống. Sau đây là một số bí quyết về việc lập kế hoạch kinh doanh của một người rất yêu thích kinh doanh đã sưu tầm được muốn chia sẻ với mọi người.Mấu chốt của...

   314 p phqt 02/10/2013 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số