• Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý - Trường Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý - Trường Đại học Hàng Hải

  Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về kỹ thuật vi xử lý, cấu trúc các bộ vi xử lý, bộ vi xử lý Intel 8088, lập trình bảng hợp ngữ với 8088, phối ghép bộ nhớ 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào/ ra dữ liệu.

   85 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

  Nội dung bài giảng "Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông" của Nguyễn Tiến Ban giới thiệu chung về mạng truyền thông, lớp vật lí và liên kết dữ liệu, lớp mạng, lớp giao vận và các lớp trên, kỹ thuật và thiết bị mạng IP.

   252 p phqt 31/10/2017 1 0

 • Ebook Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả - Phần 2

  Ebook Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả - Phần 2

  Ebook "Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả" gồm có 7 mục, là tài liệu học tập - tham khảo hữu ích, giúp các bạn tự tin hơn trong công việc hàng ngày - sử dụng máy tính trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, góp một phần nhỏ trong công việc hàng ngày ngày của các bạn. Phần 2 của ebook trình bày 4 mục còn lại với...

   114 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Ebook Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả - Phần 1

  Ebook Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả - Phần 1

  Ebook "Tin học cho mọi nhà: Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả" gồm có 7 mục, là tài liệu học tập - tham khảo hữu ích, giúp các bạn tự tin hơn trong công việc hàng ngày - sử dụng máy tính trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, góp một phần nhỏ trong công việc hàng ngày ngày của các bạn. Phần 1 của ebook trình bày 3 mục đầu với các...

   132 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty, lập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 4: Khách hàng, phân khúc và thị trường mục tiêu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi khách hàng của thị trường tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng của thị trường tổ chức, phân khúc thị trường, nhận dạng các khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 6: Chiến lược giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của giá trong chiến lược marketing, các vấn đề chính trong chiến lược giá, sự co giãn của cầu theo giá, chiến lược giá căn bản, điều chỉnh giá, thay đổi giá, vấn đề đạo đức trong việc định giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Quản trị marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bản chất của marketing, quản trị marketing, quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng và marketing quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 3: Thu thập và phân tích thông tin marketing" cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing, phân tích môi trường nội bộ, phân tích môi trường khách hàng, phân tích môi trường bên ngoài, thu thập thông tin và dữ liệu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 5: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, quản trị thương hiệu, chiến lược khác biệt và định vị, quản trị sản phẩm theo chu kỳ sống, phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 7: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất và chức năng của kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh, tổ chức xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối, các hệ thống kênh, mâu thuẫn trong kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 8: Quản trị truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp (bản chất của truyền thông marketing, xây dựng truyền thông có hiệu quả), quảng cáo, xúc tiến bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p phqt 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số