• Giáo trình Quản trị mạng nâng cao - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Giáo trình Quản trị mạng nâng cao - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Mục tiêu chính của "Giáo trình Quản trị mạng nâng cao" giúp các bạn sinh viên Trình bày được một số nguy cơ và mục tiêu trong bảo mật hệ hống công nghệ thông tin, hiểu và giải thích được một số phương thức chứng thực, trình bày và phân tích được ba yếu tố AAA trong bảo mật hệ thống, phân biệt được các thiết bị hạ tầng mạng thường...

   111 p phqt 28/12/2017 4 0

 • Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Giáo trình An toàn và bảo mật trong mạng máy tính bao gồm 6 chương gồm có: Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn thông tin, giới thiệu tổng quan về mật mã học, trình bày về các hệ mật mã đối xứng, giới thiệu về các hệ mật mã khóa công khai, trình bày về hàm băm và xác thực thông tin, cuối cùng, bàn về an toàn và bảo mật hệ thông tin trên...

   162 p phqt 28/12/2017 4 0

 • Ebook Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm - NXB Nông Nghiệp

  Ebook Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm - NXB Nông Nghiệp

  Cuốn "Sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm" được biên soạn nhằm phổ biến cách làm mới trong việc cùng tham gia làm tài liệu khuyến nông. Cuốn sách bao gồm những bước làm cụ thể trong quá trình biên soạn tài liệu tập huấn khuyến lâm.

   70 p phqt 27/12/2017 5 0

 • Ebook Những sửa đổi cơ bản của luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  Ebook Những sửa đổi cơ bản của luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 đã phát sinh những hạn chế nhất định trong việc phát huy hiệu lực. Do đó, nước ta đã ban hành luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 để đưa ra những sửa đổi và bổ sung bộ luật cho phù hợp với tình hình thực tế....

   134 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Ebook Kỹ thuật gây trồng: Một số cây lâm sản ngoài gỗ

  Ebook Kỹ thuật gây trồng: Một số cây lâm sản ngoài gỗ

  Nhằm góp phần thực hiện sự nghiệp trồng rừng nói chung và đề án phát triển bảo tồn lâm sản ngoài gỗ nói riêng, Trung tâm khuyến nông biên soạn cuốn ”Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ” nhằm giới thiệu kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, bảo quản... một số loài cây lâm sản ngoài gỗ chủ yếu cho cán bộ...

   134 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 1

  Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày nội dung chương 1 và chương 2 của cuốn sách về các khái niệm cơ bản về lâm nghiệp cộng đồng, cộng đồng tham gia quản lý rừng và công tác giao đất giao rừng cho cộng đồng phát triển trồng rừng.

   86 p phqt 27/12/2017 5 0

 • Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 2

  Ebook Lâm nghiệp cộng đồng ở miền Trung Việt Nam - Phần 2

  Phần 2 của ebook trình bày nội dung từ chương 3 đến chương 5 của cuốn sách về việc cộng đồng tham gia bảo vệ rừng sau giao đất giao rừng, phân tích xung đột và chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng cộng đồng, đánh giá sự thay đổi tài nguyên rừng giao cho cộng đồng.

   105 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 2 – ĐH Thương Mại

  Chương 2 - Quản lý lao động và cơ sở vật chất tại bộ phận buồng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Xác định nhu cầu lao động, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận buồng, quản lý hàng đặt buồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 1 – ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị buồng khách sạn. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về hoạt động của bộ phận buồng; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ phận buồng; khái niệm, nội dung quản trị buồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

  Chương 3 - Quản trị nghiệp vụ phục vụ buồng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Kỹ thuật làm vệ sinh, quản trị và vận hành khu vực vệ sinh buồng, quản trị và vận hành khu vực vệ sinh công cộng, an toàn và an ninh trong khách sạn, kiểm soát quy trình kết thúc ca làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p phqt 27/12/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị buồng khách sạn (Housekeeping Operations Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị nghiệp vụ giặt là, chăm sóc hoa và cây cảnh. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quản trị và vận hành khu vực đồng phục và đồ vải, quản trị và vận hành khu vực giặt là, quản trị và vận hành khu vực hoa và cây cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p phqt 27/12/2017 4 0

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài nguyên du lịch: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Chương 2 Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về tài nguyên du lịch tự nhiên, các loại tài nguyên du lịch tự nhiên,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p phqt 27/12/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số